A Mi Házunk közösségi ház, egy híd ahol a magyar és a cigány közösség kezet fog / \"Our House\" community house, bridge where hungarian and gypsy community shake hands

TémakörSzociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem
Szervezet neveHatártalan Szív Alapítvány / Unbounded Heart Foundation
Telefon33403393
E-mailhatartalansziv@vnet.hu
Honlapwww.amihazunk.hu
ProjektfelelősPedro Catalá Peiró
Projekt időszaka2008-09-01 ... 2009-09-30
Támogatás összege79999.64 EUR

A projekt konkrét célja

Esztergom egyik cigánysorán élő romák integrációját és szocializációját elősegítő értékek és szokások megismertetése, elsajátíttatása a sor mellett elhelyezkedő közösségi ház széleskörű programjainak segítségével.


Célcsoport(ok)

Közvetlen

A telepen élő cigánygyerekek 20 éves korig.

Közvetett

50 cigánycsalád felnőttjei, 5 általános iskola diákjai, 2 óvoda gyermekei.

 

Tevékenységek

Gyermek kuckó/Baba-mama klub

Csecsemőkkel és kisgyermekekkel való foglalkozás a hét minden napján rendszeres gyermekorvosi, védőnői és szülésznői tanácsadással, valamint havi rendszerességgel anyukák iskolája.

Napi kapcsolattartás a szülőkkel, havi rendszerességgel közös szülő-gyerek program szervezése.

 

Ébresztő program – tanítási idő alatt

Reggeli ébresztés, öltözék- és taneszköz ellenőrzés, a gyerekek oda-vissza szállítása az óvodába és az iskolába saját kisbusszal és pedagógus kíséretével, közvetítés a szülők és az óvodák/iskolák között.


Nevelési program óvodáskorúaknak

Minden hétköznap délután személyiségfejlesztés és iskolára felkészítés játékos formában; logopédiai foglalkozás, pszichológiai tanácsadás, kiegészítő táplálkozás és fürdési lehetőség.

Az óvodával együttműködve kézműves foglalkozások szervezése.

Háromhetes nyári napközis tábor szervezése élménypedagógiai módszerrel a leendő iskolások és az óvodába járó gyerekek számára.


Nevelési program iskolásoknak

Környezettanulmány készítése, konzultáció az osztályfőnökkel, interjú, tudásszint felmérés, személyiségfelmérő teszt, szociometriai felmérés, családlátogatás. Konkrét és megvalósítható, személyre szabott egyéni fejlesztési terv készítése minden diák számra együttműködésben a gyermekkel, valamint az iskolával. Heti rendszerességgel logopédiai és fejlesztő foglalkozás pszichológiai tanácsadás, valamint matematika, fizika, kémia szaktanár biztosítása.


Foglalkozások alsó tagozatos iskolás gyerekek részére

Hétköznap délután forgó rendszer keretében gyerekek számítógépes foglalkozáson vehetnek részt, azt követően legalább ¾ óra tanulás, korrepetálás, fejlesztés leckeírás, ¾ óra kézműves foglalkozás, fél óra játék következik.


Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel

A projekt pedagógusai rendszeresen tartják a kapcsolatot a gyerekek osztályfőnökeivel, órákat látogatnak.

Napi kapcsolat a fejlesztő pedagóguson keresztül és évi legalább három személyes konzultáció, feljegyzés készítése.


Kézműves foglalkozások naponta és két kiállítás szervezése az iskolákban a foglalkozásokon készített munkákból.


Tolerancia kampány szervezése negyedévente, 5 iskolával együttműködve.


Nyári programok

Egyhetes ott alvós jutalomtábor szervezése “A Mi Házunk”-ba rendszeresen járó, foglalkozásokon résztvevő gyerekek számára.

Háromhetes napközis tábor szervezése, ahol élménypedagógiai módszerrel, színes, gazdag programok erősítik a gyerekek tanulási kedvét.

Programok továbbtanulók számára

Foglalkozás középiskolás fiatalok részére minden hétköznap.
Ösztöndíjak, gyakorlati helyet felkutatása, érettségit adó iskolába járóknak szaktanári segítség biztosítása.

Ifjúsági csoport

Önszervező csoport – hetente egy alkalommal, délután 4 órás foglalkozás (hétvégén). A foglalkozások keretében egy önszervező demokratikus modell alapján működő csoport tart megbeszélést, alakítja ki a programok témáját, menetét. Játékos formában, tréning módszerrel, személyi fejlesztés, társadalmi kötelezettség témakörben tartanak foglalkozásokat.

Havonta önismereti, kommunikációs és problémamegoldó tréning szervezése.

Négyszer évente kirándulások, találkozások és közös célok kitűzése, programok szervezése más cigány és nem cigány közösséggel.

Szakmai eszmecsere szervezése

Évente egy alkalommal a cigány gyermekek oktatása-nevelése témában szakmai eszmecsere szervezése a helyi önkormányzat Tanügyi irodájával.

Családsegítés és -gondozás

Családlátogatások, fejlesztési célok egyeztetése a szülőkkel legalább kétszer évente.

Családsegítő tevékenység, karitatív szolgáltatás: A gyermekek és családja szociális helyzetének javítása (ruhaosztás, élelmiszerosztás, gyógyszer-támogatás).

Közösségépítés: Ünnepek közös megünneplése, közös programok (kirándulások, családi napok, társadalmi munkák).


Egészség, higiénia horizontális program

Alap tisztálkodási szokások elsajátítása (pl.: a szappan használat), illetve az időjárásnak megfelelő öltözet használata. Tetűszűrés a szülők segítségével, betegségmegelőzés szorgalmazása.

 

Eredmények

 

 

"Gyermek kuckó"/Családi napközi és Baba-mama klub"


            • A gyermekmegőrzőbe rendszeresen 10 gyermek jár. Hat hónapos korig a kisbabákat nyomon követik, az anyukákat bevonva, mindkettőjük részére ápolási lehetőséget nyújtanak, valamint tanácsadásban részesítik.

            • A Baba Mama klubba rendszeresen 7-10 gyermek jár. Ezt szeretnék családi napközivé alakítani. A program folyamatosan működik. Mivel a cigánytelep részbeni felszámolása miatt több család elköltözött a néhány km-re lévő Esztergom-kertvárosba, így napi bejárás nem mindig megoldott.

 

Ébresztő program


A programelem célja a rendszeresség készséggé tétele, tehát magában hordozza az állandóságot, ha megfelelően működik. Mind az óvodás, mind az iskolás gyermekeket felkeltik, elviszik őket az adott intézménybe, szükség esetén segítenek az átöltözésben, stb. Délután hazaviszik őket, ha kimaradnak, feltárják a hiányzás okát.

 

Nevelési program óvodáskorúaknak

10 rendszeresen résztvevő kisgyerek jár és van kettő, akik nem tudnak minden nap eljönni. A fejlesztő programok mellett az ünnepköröknek megfelelő, azok megértését segítő, programokat tartanak.

 

Nevelési program iskolásoknak

Délutánonként korosztályok szerint, csoportokra bontva zajlik ez a program:

Az alsósok csoportjába 20 gyermek jár rendszeresen, és hárman alkalmanként.
A felsősök csoportjába 8-10 az állandó résztvevő gyermek, mivel a lakosok körében, magas az iskolából való lemorzsolódás aránya. Az általános iskolás gyerekek tanulását 5 tutor segíti.

A fejlesztő tevékenységeket az életkor szerinti speciális szükségletekhez igazítják, ezeket jogviszonyban pszichológus, gyógypedagógus, logopédus végzi.
Előre kidolgozott terv szerint, drámapedagógiái és élménypedagógiai módszerekkel alkalmaznak.

Programok továbbtanulók számára

Ebbe a csoportba tartoznak a tutorok, akik segítők és egyben programjaik résztvevői.
Az csoport tagsága kibővült a 11 ösztöndíjas tanulóval. Havonta kötelező megjelenniük, lehetőleg az előre meghatározott, ajánlott napon, mert ezeken a napokon a pedagógusok a kibővült csoportnak tartanak programot Abban áll ennek a csoportnak a jelentősége, hogy mintát ad a többi gyerek számára, hogy érdemes tanulni.

 

Ifjúsági csoport


Az ifjúsági csoport (10 fő) résztvevői már nem járnak oktatási intézménybe, de még nem családos fiatalok. Többen dolgoznak közülük. Hetente egy alkalommal, délután 4 órás foglalkozás keretében jönnek össze. Az életkoruknak megfelelő problémákat dolgozzák fel. Önszerveződő módon alakultak.


Családsegítés-gondozás


Az alapítvány rendszeresen tartja a kapcsolatot a családokkal: Ebben a programelemben, segítenek nekik:

        • az álláskeresésben
        • rendkívüli segélypapírok kitöltésében
        • lakásügyek rendezésében
        • súlyos problémák orvoslásában
        • kilakoltatások elkerülésében
        • az életviteli és életvezetési tanácsadásban
        • adományokat osztanak a rászorulóknak

 

A telepfelszámolás folyamatban van, jelenleg 35 család él ott. Az elköltözött családokkal is próbálják tartani a kapcsolatot, de a távolság miatt ez nehézségekbe ütközik.
A telepfelszámolás koncepciója az, hogy a telep egyik oldalán az embertelen körülményű házsort lebontják, helyette újakat építenek, melyek szintén szociális bérlakások lesznek. A jelenleg bent lakó családokat pedig más helyre költöztetik.

 

Közösségépítés


Nemcsak a családokkal külön-külön, hanem velük, mint közösséggel is foglalkoznak, kirándulásokat szerveznek, és kulturális programokat tartanak.

 

Egészség- higiéniai tanácsadás


Ezek a programok folyamatosak. Az évszaknak megfelelően szervezik meg ezeket a programokat.

 

 

 

back »