A mohácsi vízimalom újjáélesztése / Reviving the water-mill of Mohács

TémakörKulturális örökségvédelem
Szervezet neveMohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesület (Association of Town Protection of Mohács)
Telefon69/505-536
E-mailvarosvedo@mohacsph.hu
Honlapwww.mohacsivarosvedo.hu
ProjektfelelősMohácsi Bugarszki Norbert
Projekt időszaka2008-09-01 ... 2009-08-31
Támogatás összege24900 EUR

blahh

A projekt célja

 

A Mohácsi Kistérség egyetlen fennmaradt, XIV. századi gyökerű vízimalmának komplex örökségvédelmi helyszínné tétele a működőképes vízimalom rekonstruálása és látogathatóvá tétele által. Élő múzeum létrehozása ahol a molnársághoz, és a térséghez kötődő népi mesterségek bemutatkoznak, s ezúton a szakmák fogásait, értékeit a különféle foglalkozások keretein belül megismerik a látogatók, programok résztvevői.

 

A projekt célcsoportja

 

Főbb tevékenységek

 

1. A már szerkezet-kész állapotig, frissen felújított vízimalomnak a belső esztétikai helyreállítása, a vakolat javítása, a falak lefestése. Ennek során a hely adottságaihoz igazítva a projekthez szükséges terek kialakítása.

2. Az eredetivel megegyező malom rekonstruálása. Mivel jelenleg csak a töredéke van meg a gépezetnek, nem alkalmas arra, hogy általa a malmi technológia bemutatható legyen. A rekonstrukció keretében faragómolnár közreműködésével középkori technológiát tükröző, csak faanyagokból megépített gépsor nyilvános megalkotása (a nyilvánosság biztosításával, a leendő látogatók szeme előtt elvégezve ezt).
A gépezet működésbe hozása érdekében, a malmi vízellátására egy víznyerő kút létesítése, erre egy széllel hajtott vízpumpát telepítése, valamint az árokrendszer és a zsilipek helyreállítása. A fentiek szerint rekonstruált, megújuló energiát használó gépezet a műemlék lelke, legfőbb látnivalója.

3. A malmi kőjárat környezetében a rendelkezésre álló tárgyi emlékek, fotók, és dokumentumok felhasználásával (többnyelvű) malomtörténeti kiállítás létrehozása. A tárgyi emlékékek, szerszámok, eredeti használati környezetükben, asztalos gyalupadon, stb. kerülnek kiállításra. A kiállításon megismerhető az őrlés tudománya, a mohácsi malomtörténet és természetesen a Szent Miklós malom históriája is. Az eszközök kézbe-vehetők, kipróbálhatók, a garat feltölthető, a liszt kimerhető, szitálható, az őrléstörténeti relikviák (kézimalmok) használhatók.

4. Az épület malmi gépezettel és kiállítással nem érintett részében kialakításra kerülnek az egyes kézműves foglalkozások helyszínei, melyek alkalmassá teszik a malmot, mind gyermekeknek szóló iskola-, vagy táborszerű igénybevételére, mind a turistáknak nyújtható bemutatókra és szervezett foglalkozásokra (gyertyaöntés, papírmerítés, korongozás kosárfonás, nemezelés mesterségének megismerésére, elsajátítására). A környező vidéken nagy hagyománnyal rendelkező, eltérő nemzetiségek kultúrtörténeti emlékét őrző foglalkozásoknak kézzel fogható produktumai lesznek, így a látogatók alkotásaikat haza is tudják vinni.

5. A malom emeleti egységében létrehozásra kerül az előadóterem és annak infrastruktúrája. Ez iskolán kívüli tanórák, munkahelyi, vagy magán rendezvények megtartására, esetleg padlás-színházi, és egyéb előadások megtartására, 30-40 fő befogadására lesz alkalmas. Ez a típusú hasznosítás nem igényel különösebb erőforrásokat, jelentősebb személyzetet, így az általa képezhető bevételek hozzájárulhatnak a projekt rentabilitásához.

6. A felvázolt kézműves foglalkozások, a látogatók, kézműves csoportok kulturált fogadása érdekében a projekt keretében az épület folyóvízzel való ellátásának biztosítása. Ez a hagyományosan kialakított kútból egy kis kapacitású saját vízellátó és szűrő rendszer telepítésével valósul meg.

7. A műemlék főépület mellett korábban állt gazdasági épület helyén tisztálkodó-hely és hagyományos WC létesítése.

8. Az épületben létrehozott értékek megóvása érdekében elektronikus behatolás-, és tűzjelző rendszer kiépítése, mely folyamatos kapcsolatot tart a mohácsi diszpécser-szolgálattal.

9. Nagy figyelmet kapott a projekt elemeinek megújuló energiával történő ellátására, így a kézműves- és egyéb foglalkozások gyakorlásához, a műemlék hatékony működtetése érdekében, egy a szélenergia hasznosítására alkalmas rendszert kerül telepítésre. Ez magában foglalja az energianyerő egységet, az ahhoz csatlakozó vezérlő, átalakító és tároló rendszereket, valamint az energiatakarékos fogyasztókat. A kialakítandó rendszer gondoskodik az energia-ellátásról, a ház fenntartható, költségkímélő üzemeltetéséről.

 

 

A projekt megvalósítása során elért eredmények:

A projekt első lépéseként elkészült a malmi birtok vízellátását biztosító kút. Óriási feladat volt a malomból elvezető árok tisztítása. Amíg a korábbi, feliszapolódott állapotában volt, addig a malomudvarban minden eső után 50-60 centi mély víz torlódott fel.
Mindezek mellett a leendő kiállítás tárgyainak megtisztítása és kártevő-mentesítése és a fűszer- és gyógynövénykert kialakítása elkezdődött. A kert a malomudvart Nyugat felől határoló rézsűben kerül kialakításra.

Minden várakozást felülmúló vízhozammal sikerült megépíteni a malmi gépezetet vízzel ellátó kutat. 2008 November végén elkészült a malom belső tereinek új vakolata, később a festés is. Készül a középkori technológia alapján, tejesen fából rekonstruálandó malmi gépezet, első lépésben megtiszításra került a kerékház az ötven év alatt lerakódott jó egy méteres iszaptól.

Kiépült a zárt szennyvíztározó és a "szociális blokk". Helyére került a vízimalom alternatív vízellátásáért felelős szélpumpa. A feladata, hogy a kútból felszívja a vizet és azt a malom víztározójába juttassa. 2009. áprilisának első hetében elkészült a malom kőpadja.

A projekt második szakaszában került sor a malom újjáélesztésére. A gyergyószentmiklósi előkészületeket követően június utolsó napjaiban indult útjára a malom berendezése. Összeszerelésére, beüzemelésére július első hetében került sor.
A munka eredményeként immár üzemképessé vált a használati folyóvíz-ellátását biztosító rendszer, folytatódott a gyógy- és fűszerkert kialakítása, a korábban telepített növények gondozása, az elpusztultak pótlása.
Fontos és értékes elemekkel gazdagodott a leendő őrlés- és malomtörténeti gyűjtemény és kiállítás.
Az újonnan beszerzett eszközöket kártevő-mentesítésre, konzerválásra, és helyreállításra kerültek.

Folytatódott a kézműves foglalkozások helyszíneinek kialakítása. A papírmerítő és gyertyaöntő rész után a fazekas foglalkozás kellékeinek beszerzése is megkezdődött.

Az első látogatócsoport egy Szolnokról érkezett, fogyatékos gyermekekből álló kirándulócsapat volt. A projekt zárásáig a látogatók száma összesen kb. 70 fő. Valamint fontos eredmény, hogy helyi- és országos médiákban sugárzott riportok után megindult a malom látogatása, az egyesület internetes oldalát egyre többen keresik fel. Látogatottsága meghaladta a 15.000-t. A korábbi forgatás pozitív tapasztalatai alapján a Duna Televízió újból felkereste a műemléket.

 

További információk, képek a projekt előrehaladásáról és a malomról: www.patakmalom.hu

 

back »