JÓ GYAKORLATOK - NORVÉGMINTA BLOG

Zuzmótérkép és civil kontroll

Válogatás megvalósult projektjeink közül

A miskolci Zöld Akció Egyesület Civil közreműködés a Sajó-völgyi légszennyezés monitorozásának megalapozásában című NCTA projektjében a BorsodChem hatáskörzetében vizsgálja a zuzmókat. Hogy miért? Ezt mutatja be a Zöld Pók Alapítvány kisfilmje:

A támogatott projekt többi adata megtalálható itt

Pályázatírók kíméljenek...

Izgalmas disputa alakult ki egy Facebook oldalon, amelyen egy cég szolgáltatásait ajánlja a Norvég Civil Támogatási Alapért ringbe szállóknak. A kérdés több szempontból is érdekes. Egyrészt vajon etikus-e egy ilyen léptékű, ilyen kiírásokkal rendelkező alapot rögtön pályázatírói tevékenységgel reklámozni. Szerintünk nem. A kiírások, adatlapok, segédletek elég részletesek. A rendszerben nem lehet pályázatíró tevékenységét elszámolni. Ez nem egy OP-kiírás. Nota bene a kiírók is olvasnak, és méterekről kiszúrják projektmenedzsmentbe bújtatott pályázatírási tevékenységet. Mellesleg, egy másik általunk kezelt pályázati rendszerben a pályázó önmagát buktatta le: a kissé zűrösen megírt pályázat okán monitorozni szerettünk volna. A pályázatban megadott projektvezetőt keresve derült ki, hogy inkább ne is menjünk, mert a pályázat írója más, egy cég, helyileg nem is ott vannak, bla-bla-bla. Vagyis a szervezet valószínűleg adott egy écát, de fogalma sincs arról, mit tartalmaz a pályázat, milyen ténykedéseket, ütemtervet stb. vállaltak be. Azért ez több, mint kínos…

Pályázói vélemények a Norvég Civil Támogatási Alap első körében – kérdőíves felmérés

A hazai civil szektor körében óriási várakozás előzte meg a második Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) elindulását – ezt jól mutatta a 2013. februári nyitókonferenciát övező majd azt követő érdeklődés is. Az új program azonban mind prioritásait, mind feltételeit illetően jelentősen eltér a 2008-2011 között működő első NCTA-tól. Az érdeklődő szervezetek jellegének, az alappal kapcsolatos ismereteinek és véleményének megismerése érdekében tavasszal a lebonyolító alapítványok online kérdőíves felmérést végeztek a www.norvegcivilalap.hu oldalon regisztráltak – 1838 személy (illetve szervezet) körében. A kérdőívet május 8-tól június 15-ig lehetett kitölteni, azaz pályázati beadási határidő lezárása után, de még az értékelés és az eredmények nyilvánosságra hozatala előtt. A vizsgálatot két okból időzítettük így: az érdeklődők ekkor már meg kellett ismerjék az NCTA-t és a pályázati felhívásokat a maguk részleteiben, véleményüket viszont többnyire még nem befolyásolta eredményük, azaz hogy nyertek-e a pályázaton vagy sem. (Ekkor még csak a makroprojekt pályázat első fordulójának eredményei születtek meg.

Az északi modell és a civil társadalom

- interjú Tove Skarsteinnel, Norvégia nagykövetével

1) Kérem foglalja össze nekünk a norvég modell alappilléreit. Mitől gondolhatja a kívülálló, hogy a skandináv modell egy nyugodt, egészséges társadalmat eredményezett, amire Európa-szerte mutogatunk.

A többi északi országgal együtt Norvégia az idők folyamán olyan társadalmi rendet alakított ki – sikerrel –, amelyben egyforma súllyal szerepel a gazdasági növekedés és a szociális egyenlőség. Egyszerűen fogalmazva, a megtaláltuk a magántulajdonon alapuló versenyképes piacgazdaság és a meglehetősen kiterjedt, a szolidaritás és egyetemlegesség elvein nyugvó, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó állami szektor működő egyensúlyát.

A beadott és támogatott pályázatokról

Most, hogy megszülettek az NCTA 1. körének végleges támogatási eredményei, nyilván felmerül a kérdés, hogy voltaképpen kik és mire pályáztak, kik közül választották ki a nyerteseket a Bíráló bizottságok és a lebonyolítók?

Természetesen nem fogjuk – sem itt, sem másutt – részletesen bemutatni az elutasított pályázatokat és azok értékelését. Minden, támogatásban nem részesült pályázó megkapta (vagy megkapja a közeljövőben) pontszámait a döntés szöveges indoklásával együtt. A nyilvánosságra hozatallal nem kívánnánk senkit pellengérre állítani vagy szégyenfalra tenni. A támogatott pályázatok listája és az elnyert összegek nyilvánosan elérhetők itt a honlapon – a szerződéskötés után pedig a projektek célját, a főbb tervezett tevékenységeket, várt eredményeket is közzétesszük, és a megvalósítás előrehaladtával időszakonként frissíteni is fogjuk.

Tapasztalatok az NCTA makro témakörökre beérkezett pályázatokkal kapcsolatban

Lezárult a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) makro kiírások 1. fordulójának formai értékelése. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy igen sok olyan pályázat érkezett a lebonyolító alapítványokhoz, amelyek nem illeszkedtek a pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzésekhez. Noha sok fórumon, sokféleképpen megpróbáltuk, úgy tűnik mégsem tudtuk elég hatékonyan kommunikálni, mit várunk, és miért. Ez számunkra is tanulság - emiatt úgy gondoltuk, érdemes lenne még egyszer kiemelni, kihangosítani, hogy milyen pályázatokat vártunk ezekre a témakörökre, milyen projektek támogatására született a két makroprojekt kiírás.

Mire lehet pályázni?

Hallottuk a fórumokon, hogy a norvég pályázat nehéz – nehéz, mert ez a felhívás nem írja elő, hogy mire lehet/kell itt pályázni. Valóban: ez nem szerepel a kiírásban és nem is fogjuk senkinek megmondani. A kérdés nem elsősorban az, hogy az adott tevékenység belefér-e a kiírásba (hogy lehet-e ezt vagy azt csinálni), hanem az, hogy a tervezett projekt segíti-e a szektor erősödését, fejlődését, társadalmi szerepének betöltését, adott a pályázati útmutatóban megjelölt téma területeteken. Másképp – egyszerűbben – fogalmazva arról van szó, hogy az NCTA célja, hogy változást idézzen elő: a fejekben, a közösségekben, a társadalomban.

Tegnap elindult az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap idei támogatási köre.

Kedves Olvasó, kommentelő!

Tegnap elindult az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap idei támogatási köre. A beharangozó
rendezvényen nagyon sokan voltunk. Regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt. Ehhez nem
fűznék megjegyzést – csak ha valaki megkérdezi.

Az élet nem egydimenziós

“Az életnek a hosszán kívül legalább két másik releváns dimenziója van. Az egyik a szélessége: hogy mennyire változatos életet élt valaki (…) És van a harmadik dimenzió: az élet mélysége.” – tudjuk meg a halálra felkészült, 46 éves, rákos Birtalan Balázs szövegéből a Magyar Hospice Alapítvány és a verbatimszínházi előadásairól ismert PanoDráma együttműködésében létrejött színdarabból. A rák és a halál között sokszor egyenlőségjelet teszünk, bár sokan felgyógyulnak ebből a betegségből, amiről betegek és hozzátartozók, orvosok és ápolók sokszor nem tudunk őszintén beszélni és kérdezni. 

Mindenki heteró, akiről nem tudjuk, hogy meleg?

A Pink Competency program alapvető célkitűzése az volt - amikor 2006-ban létrehozták az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve - hogy csökkentsék az érintett emberekkel szembeni diszkriminációt, ami az egészségügyben nagyobb hangsúllyal jelent meg. A program hitvallása, hogy mindenkinek joga van, ahhoz, hogy bármilyen körülmények között önmaga lehessen, és azt szeresse, akit csak akar. A kutatások azt igazolták, hogy az egészségügyben az LMBTQ embereket érintő támadások; a mentálhigénés problémák; az öngyilkos hajlam hangsúlyosan van jelen, illetve az LMBTQ fiatalság felülreprezentált az egészségügyi ellátórendszerben.

Oldalak