Az utolsó pályázati kiírás eredményhirdetése

Budapest, 2015. február 27. - Befejeződött a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) harmadik, és egyben utolsó felhívására érkezett pályázatainak értékelése. A lebonyolító alapítványok képviselőiből álló Jóváhagyó Testület tegnapi ülése nyomán megszületett a támogatási döntés, és ezzel az alap forrásai szinte maradéktalanul kiosztásra kerültek.

A NCTA hét témakörében összehívott bíráló bizottságok a múlt hét folyamán (február 16. és 24. között) meghozták támogatási javaslatukat, amelyet a lebonyolító jóváhagyott. A támogató országok és a magyar kormány (az Emberi Erőforrás Minisztérium) képviselői megfigyelőként minden bizottsági ülésen részt vettek – a kiválasztási folyamat tisztaságát érintő kritika most sem hangzott el.

Ennek eredményeként újabb 146 civil projekt részesül támogatásban összesen több mint 3,36 millió euró értékben: 56 közepes (pályázatonként elnyerhető maximális összeg 50 000 €) és 90 kisprojekt (pályázatonként elnyerhető maximális összeg 15 000 €) megvalósítása indulhat el az elkövetkező hetekben, az alábbiak szerint:

Témakör

Közepes projekt db

Közepes projekt, összeg

Kisprojekt

db

Kisprojekt összeg

Demokrácia és emberi jogok

7

323 174

11

135 486

Női jogok és esélyegyenlőség

12

548 082

9

116 872

Közösség- és szervezetfejlesztés

12

503 574

19

241 938

Ifjúsági és gyermek ügyek

8

371 756

9

107 074

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

6

258 618

20

252 126

Jóléti szolgáltatások nyújtása

6

266 564

13

139 326

Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése

5

208 273

9

111 754

 

Támogatott kisprojektek listája

Támogatott közepes projektek listája

A támogatott szervezetek több mint fele nem fővárosi székhelyű, de még ennél is több tevékenység zajlik majd vidéki térségekben. A közepes projektek közül négy valósul meg norvég vagy izlandi szervezetekkel együttműködésben.

A támogatási feltételek, a jóváhagyott részletes munka- és költségtervek egyeztetése után az Ökotárs Alapítvány a következő két hónap folyamán köt szerződést az új nyertesekkel, akiknek legfeljebb 14 hónapjuk van projektjeik végrehajtására, amelyeket legkésőbb 2016. április végéig kell befejezniük. Az elnyerhető összeg nagyságán túl, a közepes projektekkel szembeni alapvető elvárás, hogy a pályázó szervezeten és szűkebb célcsoportján túlmutató, tovagyűrűző hatást érjen el, olyan tevékenységekkel és módszerekkel, amelyek a civil szektor más szereplői számára is hasznosíthatók lesznek, velük közösen valósulnak meg. Így a nyerteseken túl még további többszáz civil szervezet is fejlődhet, erősödhet a projektek révén, csak úgy, mint az előző körökben nyertes makro és közepes projektek esetében.

2013. eleje óta a Norvég Civil Támogatási Alap összesen 423 civil projektet valamint 16 ösztöndíjas és tanulmányutat támogatott mintegy 11,5 millió euró (több mint három és félmilliárd forint) értékben. Noha az alapban új pályázati kiírás meghirdetése már nem várható, hiszen a források lekötésre kerültek, a közeljövőben esedékes a Legyél te is „On the spot”! ifjúsági tanulmányutak második felhívására beérkezett pályázatok elbírálása és eredményhirdetése, az év végéig pedig folyamatosan nyitva áll az „akciópályázat” felhívása, amellyel civil szervezetek egyenként legfeljebb 5000 eurót nyerhetnek rövid távú kampányok, akciók lebonyolítására.

A futó, megvalósítás alatt álló projektek nyomon követése és ellenőrzése mellett a négy lebonyolító alapítvány – az Ökotárs, az Autonómia, a DemNet és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország – az év során számos eseményt és programot is tervez a NCTA keretében. Ezek részben a hazai civilek, illetve a hazai és a donor országbeli szervezetek közötti kapcsolatépítést és együttműködéseik erősítését (műhelymunkák az ország több pontján, norvégiai tanulmányutak a támogatottak képviselőinek), részben pedig az alapból támogatott projektek sokszínűségének bemutatását szolgálják a szélesebb közönség számára. Utóbbi érdekében hamarosan új blog is indul, június végén pedig egy nagyobb szabású nyilvános fesztivál is megrendezésre kerül. Az NCTA eseményeiről – csakúgy mint minden más, az alappal összefüggő fejleményről továbbra is a www.norvegcivilalap.hu honlap ad hírt.

További információ: Kelemen-Varga Roland, (1)411-3500, kelemen.varga@okotars.hu