GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

 1. Általános formai, eljárásrendi kérdések
 2. Általános szakmai kérdések
 3. Általános pénzügyi kérdések
 4. Tájékoztatókkal, fórumokkal, további információval kapcsolatos kérdések
 5. Közepes projektekkel kapcsolatos kérdések
 6. Kisprojektekkel kapcsolatos kérdések
 7. Akciópályázattal kapcsolatos kérdések
 8. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutakkal kapcsolatos kérdések
 9. Lezárt pályázati kiírásokkal (makropályázat) kapcsolatos kérdések

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi kérdések többségének kifejtése megtalálható a honlap ÚTMUTATÓK menüpontja alatt található, a pályázatok írását és lebonyolítását, illetve az elszámolást segítő pályázati dokumentumokban, a "Projektvégrehajtási segédletben" és a "Beszámolási útmutatóban".

1. Általános formai, eljárásrendi kérdések

 • Egy szervezet hány pályázatot nyújthat be összesen?

Adott pályázati körben egy szervezet egy pályázatot nyújthat be főpályázóként, tehát most választania kell, hogy közepes- vagy kisprojektre szeretne-e pályázni. Emellett egy pályázatban partnerként is részt vehet. Ugyanakkor akciópályázatot más futó pályázat mellett be lehet adni, amennyiben az akció/kampány független a másik pályázat témájától és tevékenységeitől (azaz nem a másik futó projekt költségvetésében lévő "lyukakat" próbálja betömni).

 • Indulhat-e egy szervezet a mostani kiíráson egy új pályázattal, ha az előző körben nyertes pályázata nem zárul le a következő kiírás beadási napjáig?

Az első körben (2013-ban vagy a 2014-es első kis-közepes kiírásban) támogatott szervezetek akkor nyújthatnak be pályázatot a következő kiírásokra, ha projektjük szakmai megvalósítását legkésőbb a második forduló beadási határidejéig befejezik. Támogató döntés esetén támogatást csak akkor kaphatnak, ha végbeszámolójukat a lebonyolító alapítvány a szerződéskötés időpontjáig teljes egészében elfogadta és lezárta.

Ha a szervezet az első körben főpályázóként nyert pályázatot, s az nem zárul le a következő kiírásig, akkor a következő körben csak partnerként szerepelhet, főpályázóként nem nyújthat be pályázatot.

Ez fordítva is igaz: ha adott körben partnerként szerepel a szervezet egy olyan nyertes projektben, amely nem zárul le a következő kiírás beadási napjáig, akkor a következő kiírásra főpályázóként beadhat pályázatot, de partnerként nem szerepelhet a beadott projektekben.

 • Jelent-e bármiféle előnyt az elbírálásnál, ha a határidőnél korábban adja be a pályázó a pályázatot?

Nem. A pályázatok együtt kerülnek ellenőrzésre, majd értékelésre a beadási határidőt követően. Ugyanakkor biztatunk minden pályázót, hogy lehetőség szerint véglegesítse pályázatát minél előbb, ne várja meg az utolsó pillanatot.

 • Pályázhat-e olyan szervezet (bármelyik felhívásra), amelynek alapító okiratában/alapszabályában az adott témakör nincs nevesítve? Tehát például C területre pályázhat-e pályázatot olyan egyesület, amelynek a közösségfejlesztés nem szerepel az alapító okiratban felsorolt céljai között?

Pályázhat - nem feltétel, hogy az adott feladat az alapító okiratban/alapszabályban szerepeljen. De a szervezet bemutatásából, eddigi tevékenységének leírásából ki kell derülnie, hogy a pályázó milyen tapasztalattal, tudással, jártasságokkal rendelkezik az adott területen, mit tud átadni más civil szervezeteknek.

 • Pályázhat-e olyan szervezet, amelynél folyamatban van az alapító okirat/alapszabály módosítása, például a vezető testület összetételének változása vagy az új civil törvény előírásainak való megfelelés miatt?

Igen, ha ez a szervezet működésének folytonosságát nem érinti.

 • A ma Magyarországon tevékenykedő közel ezer betegszervezet csak a  kiírás F-G területére pályázhat?

A Norvég Civil Támogatási Alap általános célkitűzése az útmutató szerint, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. Emellett az alap különös figyelmet fordít az alábbi szempontokra is:demokrácia, emberi jogok – különös tekintettel a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján); jó kormányzás, átláthatóság és részvételi demokrácia; a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és a homofóbia elleni harc; a megkülönböztetés, a társadalmi egyenlőtlenségek, a gyűlöletbeszéd- és cselekmények, a szexuális zaklatás, a nők elleni erőszak és emberkereskedelem elleni fellépés; valamint a roma népesség, a tolerancia és a társadalmi sokszínűség. További területei: környezet- és klímavédelem, jóléti szolgáltatások megszervezése.

Ennek megfelelően, az NCTA nem vállalja és nem is vállalhatja fel a hazai civil szektor minden szereplőjének támogatását. A részletes pályázati útmutató elolvasása után minden szervezetnek magának kell eldöntenie, hogy céljai, tevékenysége illeszkedik-e az alap célkitűzéséhez és témaköreihez. Például egy betegszervezet, amennyiben jog- és érdekérvényesítő munkát végez, ezekre a témakörökre is pályázhat, de nyilván lesznek olyanok is, akik nehezen vagy egyáltalán nem fognak tudni kapcsolódni az alap kiírásaihoz. 

 • Van-e bármilyen földrajzi megkötés a pályázó szervezeteket illetően? Tehát például pályázhatnak-e a Közép-Magyarországi régióban bejegyzett szervezetek?

Nincs semmilyen földrajzi korlát, az ország egész területéről lehet pályázni.

 • Non-profit gazdasági társaság pályázhat?

Nem, sem a kis- és középprojekt kiírásokon, sem az akciópályázatokon nem lehet se pályázó, se partner.

 • Közalapítvány pályázhat?

Nem, sem a kis- és középprojekt kiírásokon, sem az akciópályázatokon nem lehet se pályázó, se partner.

 • Partner és együttműködő szervezet is lehet az útmutatóban felsorolt országokból?

Igen.

 • Mit jelent pontosan az, hogy "nemzetközi civil szervezet"? Lehet partnerem például egy holland szervezet?

A "külföldi" nem jelenti automatikusan azt, hogy "nemzetközi". "Nemzetközinek" olyan civil szervezet tekinthető, amelynek (függetlenül attól, hogy melyik országban van jogilag bejegyezve) a bejegyzés helyétől eltérő országban is van képviselete, tagszervezete vagy telephelye, és amelynek tevékenysége kettőnél több országra is kiterjed, illetve amelynek eredményei is kettőnél több országban keletkeznek. Amennyiben a holland szervezetnek hivatalosan csak Hollandiában van irodája és külföldi tagszervezete sincs, nem lehet partnerként bevonni a támogatott projektbe még akkor sem, ha rendszeresen részt vesz Hollandián kívüli projektekben.

 • A szerződéskötéshez mikori és milyen beszámolót kell csatolni?

A szervezet legfrissebb éves beszámolóját - mivel a szerződéskötésre mindenképpen a törvény szerinti határidő, május 31. után kerül sor, ezért a 2013-ra vonatkozó beszámolót kell majd csatolni. Mivel a hatály