Hírek

Új pályázati kiírások és tájékoztató fórumok/konzultációk

A 2014. január 13-án megjelent kis- és közepes pályázati felhívások, valamint a decemberben kiírt akciópályázat kapcsán civil szervezetek számára január közepétől február közepéig minden megyében legalább egy alkalommal pályázati fórumot és konzultációt tartunk azonos tartalommal. A tájékoztatók helyszínéről és időpontjáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást.

Mit tehetünk a gyűlölet(beszéd) ellen?

Az NCTA Akciópályázat kiírásához kapcsolódóan merült fel egy olyan jó gyakorlat gyűjtemény összeállításának ötlete, ami segítheti a pályázók gondolkodását. A gyűlöletbeszéd illetve gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés kiemelt hangsúlyt kapott a legújabb kiírásunkban – de ez a téma elsőre sokak számára kicsit megfoghatatlannak tűnhet. Mit lehet tenni a gyűlölet ellen? Meglepően sok olyan kezdeményezést találtunk, amelyek választ adtak erre a kérdésre. 

Akciópályázat

Az akciópályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témái az alábbiak lehetnek:

  • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), esélyegyenlőség
  • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása
  • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése
  • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére)
  • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg. 

„Legyél te is on the spot!” - Helyszíni tudósítókat keresünk!

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében Norvégia, Liechtenstein és Izland támogató országokba történő ifjúsági tanulmányutak lebonyolítására.

Megnyílt az Ösztöndíj program MÁSODIK pályázati kiírása

Az egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

Meghívó - Emberi Jogi Nap - No Hate Speech Európai Akciónap

December 10-e az Emberi Jogok Napja és a No Hate Speech Mozgalom európai akciónapja. Az európai akciónapokon a mozgalmat aktívan támogatók offline és online ">tevékenységeket valósítanak meg az adott nap témájához kapcsolódva. Az emberi jogi akciónap alkalmából a No Hate Speech Mozgalom magyarországi Kampánybizottsága partnerség-építő találkozót szervez a gyűlöletbeszéd elleni fellépésben érintett szervezetek és szakemberek részvételével. Az esemény célja a közös gondolkodás, együttműködések kezdeményezése, erőforrások feltérképezése, a 2014. évben együttesen megvalósítható programok, folyamatok tervezése. Meghívó a rendezvényre

Csatlakozás a makro projektet bonyolítók programjaihoz

Több támogatottunk norvégos makroprojektje keretében az alábbi témákra fókuszáltan kínál szervezetfejlesztési támogatást, melyre várják az érdeklődők jelentkezését. 
Tasz: Jogvédelmi gyakorlatok átadása
Levegő Munkacsoport: Merjünk változtatni! (téma: együttműködés, forrásszerzés, eredmény kommunikáció, tervezés, stb.

K-Monitor: Nyílt adatokkal a hatékonyabb működésért

Soha többé! Európai Akciónap a fasizmus és az antiszemitizmus ellen – November 9.

A gyűlölet Európa-szerte terjed. Csak egy fél évszázad telt el azóta, hogy Európa legyőzte a fasizmust, és ma szinte minden országban ismét kezdenek formát ölteni extrém nacionalista, populista, autoritárius törekvések.  A politkusok és a média rendszeresen alkalmazzák a gyűlöletbeszédet figyelemkeltésre és hatalmuk építésére.  A gazdasági helyzet miatt sok ember lesz sebezhető és válik könnyen mások gyűlöletének célpontjává, akit okolni lehet a sikeertelenés és a nyomor miatt.

A No Hate Speech Mozgalom a gyűlöletbeszéd ellen felhívja minden követőjét, hogy lépjenek fel a neonáci, fasiszta vagy diszkriminatív mozgalmak minden formája ellen, lépjenek fel az emberi jogokért online és offline egész Európában.

Visszajelzés az NCTA második pályázati kiírásával kapcsolatban érkezett észrevételekre

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik válaszolva felhívásunkra, a honlap fórumán közzétették, hogy szerintük mit kellene módosítani, változtatni a pályázati felhíváson az NCTA következő kiírásában. Mivel a javaslatok között sok az átfedés és hasonlóság, az alábbiakban összesítve válaszolunk ezekre – reméljük, így vagy úgy, de mindenki visszajelzést kap itt konkrét felvetéseire.

“European Local Democracy Week” – NO HATE SPEECH MOVEMENT akcióhét

2013. október 14-20.

A “European Local Democracy Week” – a helyi demokrácia európai hete egy olyan összeurópai esemény, amelynek keretében az Európa Tanács 47 tagországában a helyi önkormányzatok, hatóságok közösségi eseményeket rendeznek, lehetővé téve az állampolgároknak, hogy megnyilvánuljanak a helyi ügyekben, és párbeszédet folytassanak a döntéshozókkal. Az eseménysorozat célja a helyi szintű demokratikus részvétel előmozdítása. A rendezvényre 2013. október 14-20 között kerül sor és a kiemelt témája lesz az „Aktív állampolgárság: szavazás, eszmecsere és részvétel”.

Oldalak