Hírek

Az NCTA további pályázati kiírásai

Ösztöndíj program - változatlan tartalommal 2013 őszén várható a második ösztöndíjas pályázati kiírás. Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. Az új kiírás keretében további 3-4 civil szervezeti vezető vagy aktivista 3-5 hónapos tanulmányútjának támogatására lesz lehetőség.

Észrevételeket, javaslatokat várunk az NCTA második pályázati kiírásához

Az előzetes terveknek megfelelően, 2014. elején várható az NCTA második pályázati kiírásának meghirdetése, kétfordulós eljárásban, kis- és közepes projektek számára, az alap 7 témakörében. Ezért az általános kereteken túl időszerűvé vált a pályázati felhívások prioritásainak és feltételrendszerének részletes meghatározása. A lebonyolító alapítványok megkezdték ezt a munkát, amihez minden volt és leendő pályázó hozzájárulhat.

Az elmúlt két hétben megjelent sajtóhírekről

Az elmúlt hetekben több sajtótermékben - Heti Válasz, Magyar Nemzet, pestisracok.hu - napvilágot láttak az NCTA pályázati döntésével és eredményeivel kapcsolatos (több esetben téves) információk és ezekre alapított gyanúsítások és vádak. Ezekre az alábbiakban kívánunk reagálni:

Eredményhirdetés – makroprojektek

Augusztus első napjaira lezárult a makroprojekt felhívás második fordulójába továbbjutott pályázatok értékelése és megszületett a végső támogatási döntés. Ennek értelmében a 43 részletes pályázat közül az I. témakörben (emberi jogok és érdekérvényesítés) 14, a II. témakörben (szervezet- és közösségfejlesztés) 9 részesül támogatásban, összesen 2,7 millió € értékben.

Akciók a gyűlöletbeszéd és -bűncselekmények ellen

Július 22-én az Európa Tanács által elindított Gyűlöletbeszéd Elleni Mozgalom Európa-szerte különböző akciókat szervez a gyűlölet bűncselekmények áldozatainak támogatására és a róluk való megemlékezésre.

Eredményhirdetés – mikroprojektek és ösztöndíjas pályázatok

2013. július 9-én megszületett az NCTA első végleges támogatási döntése. Az április 29-i határidővel 7 témakörben beadott 1029 pályázat közül 105 támogatásáról és ezzel 859 210 € kiosztásáról döntött a Jóváhagyó Testület, az egyes témakörökben összehívott Bíráló Bizottságok javaslata alapján, az alábbi megosztásban:

Lezárult a makroprojekt felhívás második fordulója

A meghirdetett határidőben július elsején, 18 órakor lezártuk a makroprojekt pályázatok on-line beadó felületét. A két témakörben az első fodrfulón sikeresen túljutott összesen 43 pályázatból a második fordulóban 42 pályázat érkezett be.

I. témakör (jog- és érdekérvényesítés): 23 db

II témakör (szervezet- és közösségfejlesztés): 18 db

Makroprojekt pályázat 1. forduló - eredményhirdetés

2013. május 10-én a Bíráló bizottságok döntöttek arról, hogy mely pályázatok jutnak tovább az NCTA makroprojekt kiírás 2. fordulójára. A kiírás két témakörében külön-külön háromfős bizottságok döntöttek az értékelők véleményének meghallgatása és mérlegelése nyomán.

LEZÁRULT AZ ÖSZTÖNDÍJAS PÁLYÁZATOK BEADÁSA

2013. május 6-án, 18.00 órakor lezártuk az ösztöndíj-pályázatok on-line beadó felületét. A határidőig összesen 15 darab véglegesített pályázatot regisztráltunk a rendszerben.

A lebonyolító (témagazda) alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány munkatársai egészen a beadás pillanatáig ügyeletet tartottak és segítettek a pályázóknak a felmerülő technikai és egyéb problémák megoldásában. A beadási határidő percéig jelzett, és esetlegesen nem megoldott technikai problémák miatt nem véglegesített pályázatok utólagos befogadásáról (vagy be nem fogadásáról) a lebonyolító alapítványok 2013. május 14-ig döntenek.

Lezárult a kisprojekt pályázatok beadása

Április 29-én, a meghirdetett határidőben este 6 órakor lezártuk a kisprojekt pályázatok on-line beadó felületét. Eddig az időponti összesen 1029 véglegesített, beadott pályázatot rögzített a rendszer, a hét témakör között az alábbi megoszlásban:

Oldalak