Március 22. - Online kampány a gyűlöletbeszéd ellen

Stratégiai partnerséget kötött a tolerancia és az alapvető jogok erősítésére az EGT / Norvég Alapok és az Európa Tanács. Az EGT Alapok civil programjaikon keresztül támogatják a gyűlölet elleni küzdelmet.

Az elmúlt években folyamatosan újraéledő, az alapvető emberi jogok elleni fizikai és szóbeli támadást regisztráltunk, melyek a kisebbségi csoportok, migránsok és emberi jogi szervezetek ellen irányultak.

A fenti kérdés megoldására fogott össze az EGT / Norvég Alapok és az Európa Tanács indították el a “Gyűlöletbeszéd Elleni Mozgalmat”. A mozgalom egy online kampánnyal indul, mely 2013. március 22-én indul és 2014 végéig tart.

A kampány a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett lép fel az online gyűlöletbeszéd minden formája ellen.  A mozgalom indítói az emberi jogi nevelésre, ifjúsági részvételre és a tudatos médiahasználatra építve szeretnék elérni céljaikat.

Az EGT Alapok civil projekteket támogatnak
Az EGT Alapok Civil Programjaik keretében támogatják a gyűlöletbeszéd elleni projekteket, melyekre a következő országok civil szervezetei pályázhatnak: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

A civil társadalom támogatása kulcsfontosságú az EGT Alapok számára, mely 147 millió Eurót szán civil szervezeteknek.

A program központi elemét képezi a demokratikus értékek támogatása, ideértve az emberi jogokat és a jó kormányzást, valamint a diszkrimináció, a nemi esélyegyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés elleni harc.  Az alapok legalább 10%-át gyermek és ifjúsági szervezetek illetve tevékenységek támogatására fogják fordítani.

A civil szervezetek számos egyéb témában is pályázhatnak az EGT/Norvég Alapok Civil Alapjára, mely a közép- és dél-európai civil szektor egyik meghatározó támogatási rendszere.

A gyűlöletbeszédről
Az Európa Tanács meghatározása szerint gyűlöletbeszédnek számít minden olyan kifejezési forma, mely terjeszti, ösztönzi, támogatja és igazolja a faj- és idegengyűlöletet, az antiszemitizmust és minden egyéb intolerancián alapuló gyűlölködést ideértve az agresszív nacionalizmuson és etnocentrizmuson alapuló intoleranciát, a kisebbségek, migránsok és migráns eredetű emberek megkülönböztetését és velük szembeni ellenséges viselkedést.

Hivatkozások: