Mire lehet pályázni?

Valamennyiünknek - pályáztatóknak, pályázóknak - izgalmasak ezek az első körös pályázat beadás-közeli idők. Lassan túl vagyunk a megyei és a külön kért tájékoztató napokon. A tanulságok, vagyis a jellemzően feltett kérdésekre adott válaszok megtalálhatók a GYÍK-ban. Az elmúlt bő egy hónap alatt egyre inkább érezzük, mekkora a nyomás, vagyis mekkora a forráshiány a szektorban, mennyiben változott a hazai civil szféra az utóbbi években, mennyien dolgoznak izgalmas új problémák megoldásán, mennyien lennének képesek rengeteg helyi-térségi ügyet sikeresen kezelésére. És mindez nagyon ígéretes. Az azonban biztos, hogy minden dolgot az NCTA nem képes megoldani. Kinek-kinek mérlegelnie kell, hogy amikor pályázatot kezd írni, nota bene, mielőtt megnyomja az elküld gombot, akkor valóban megértette-e ennek az alapnak célját, józanul belehelyezte-e szervezete tervezett tevékenységét a kiírásba, amit nem értett a kiírásban, azt tisztázta-e a kiírókkal – erre mindenkinek számos kommunikációs eszköz igénybevételével lehetősége van. 

Ezen kívül csak azzal tudjuk bíztatni a pályázókat, hogy olvassák, értelmezzék az alap eredeti célkitűzését: Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.’ 

Hallottuk a fórumokon, hogy a norvég pályázat nehéz – nehéz, mert ez a felhívás nem írja elő, hogy mire lehet/kell itt pályázni. Valóban: ez nem szerepel a kiírásban és nem is fogjuk senkinek megmondani. 

A kérdés tehát nem elsősorban az, hogy az adott tevékenység belefér-e a kiírásba (hogy lehet-e ezt vagy azt csinálni), hanem az, hogy a tervezett projekt segíti-e a szektor erősödését, fejlődését, társadalmi szerepének betöltését, adott a pályázati útmutatóban megjelölt téma területeteken. Másképp – egyszerűbben – fogalmazva arról van szó, hogy az NCTA célja, hogy változást idézzen elő: a fejekben, a közösségekben, a társadalomban. 

Hogy a civil szervezetek új lendületet kapjanak, új utakat és módokat keressenek régi problémáik megoldására, eljussanak új emberekhez és őket is tevékenységre, aktivitásra serkentsék. Hogy társadalmunk nyitottabb, átláthatóbb, be- és elfogadóbb legyen. Mindez tényleg nem egyszerű, de meggyőződésünk szerint az NCTA egyedülálló lehetőséget jelent mindnyájunknak.

Az idei három kiírás valóban komoly mérlegelés elé állítja a pályázókat.