Változások az akciópályázati felhívásban

Augusztus 12-én módosított akciópályázati felhívás lép érvénybe. A változások érintik a támogatható célokat és tevékenységi köröket, illetve az elszámolható költségek körét, de a legfontosabb, hogy az ettől a naptól beérkezett pályázatok a korábbiaktól eltérően legfeljebb 10 000 EUR támogatásra pályázhatnak. Mivel a változás értelemszerűen a pályázati adatlapot is érinti, azok a pályázók, akik augusztus 12. előtt kezdtek el dolgozni az adatlapon, át kell, hogy másolják a felvitt adatokat az új adatlapra. Az ebből fakadó kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük, egyúttal javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne dolgozzanak a rendszerben a megadott dátumig!

A július 29-ig beérkező pályázatokat a változás nem érinti, azok az augusztus 12-i Bíráló bizottsági ülésen kerülnek elbírálásra a jelenleg érvényben lévő pályázati felhívásban foglalt feltételek alapján.

A módosított felhívás letölthető itt (érvényes: 2015. augusztus 12-től)