Kampányolj a sokszínűségért!

Legyél aktív állampolgár és vegyél részt a körülötted lévő világ formálásában! Ismerd meg alaposabban az emberi jogokat, gondolkodj, mi is a tolerancia, szolidaritás, empátia, biztonságos internethasználat! Mit is jelent a gyűlöletbeszéd, és mit tehetsz ellene? Hogyan tudod ezt megmutatni a környezeted számára?  A számtalan kérdés megválaszolásában segíthet egy kézikönyv és a hozzá tartozó képzés.

Cselekvés, beavatkozás, fiatalok mozgósítása kreatív megoldásokkal fűszerezve. Mindez azért, hogy egyre kevesebb alkalommal jelenhessen meg a gyűlöletbeszéd az online térben. Fellépés az emberijog-sértések ellen és az online kifejezésmódokban megtalálható rasszizmussal és diszkriminációval szemben. A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület a Szubjektív Értékek Alapítvánnyal konzorciumban valósítja meg a Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen - Online gyűlöletbeszéd elleni nem formális nevelési program kidolgozása fiatalok és oktatási szakemberek számára szóló projektjét. A képzés során még közoktatásban tanuló fiatalok, pedagógusok, ifjúságsegítéssel foglalkozó szakemberek ismerhetnek meg egy nem formális tanulási módszertanra épülő oktatási segédanyagot, melynek fontos részei az interaktív és dramatikus játékok, a páros és csoportmunka és az irányított beszélgetés. A képzés a Böngésző – az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés az emberi jogi nevelés eszközeivel (Európa Tanács 2013) című kézkönyv magyarországi adaptációjához kapcsolódik. A kézikönyv reagál arra a jelenségre, mely szerint a gyűlöletbeszéd napjainkra általános problémává vált Európa-szerte. A közbeszédben, a politikai diskurzus során egyre többször tapasztalhatunk olyan megnyilvánulást, amely etnikai alapú gyűlöletet, idegengyűlöletet, antiszemitizmust terjeszt, ösztönöz, vagy igazol, mely az internet segítségével egyre több emberhez ér el, teret adva a zaklatásnak, és annak, hogy egyre többen áldozattá váljanak. De az online tér magában hordozza a lehetőséget a társadalmi változások előidézéséhez is. Az emberi jogok megismerése, felismerése, terjesztése, demokratikus állampolgárságra nevelés, a vélemény kinyilvánításának tudatossága, digitális műveltség fejlesztése kulcseszközök ehhez.

A gyűlöletbeszéd megfékezését támogató program megvalósítható iskolai kereteken belül és kívül, továbbá lehetőséget ad a fiataloknak egy miniprojekt megvalósításához is.

A sokszínűség megismerése, felismerése és támogatása, a gyűlölködés visszaszorítása az ismeretek átadásán keresztül valósulhat meg, mely minden korcsoport számára elengedhetetlen a felelős európai állampolgársághoz.