A Villa Grande múltja és jelene

A helyszín a norvégiai Bygdöy-félsziget, az építészetileg kívül és belül is birodalmi léptékű, a németországi náci építmények hangulatát idéző Villa Grande. Épületkomplexum, melynek egykori és mostani funkciója példátlanul áll szemben egymással. Az intézmény 2006-ban nyitotta meg kapuit Vidkun Quisling, norvég náci kollaboráns oslói villájában. Az egykori, norvégiai zsidóellenes intézkedések központja ma a holokauszt és vallási kisebbségek tanulmányozásának szolgálatában áll, éles kontrasztban korábbi szerepével.

Ha a turisták Oslóban járnak, a félszigeten a gyönyörű kilátás, a tengerpart és a fjordok mellett Amundsen és más sarkkutatók, valamint vikingek és hajózási szokásaik iránt érdeklődve csodálják meg a különböző múzeumokat (Kon-Tiki, Fram Múzeum, Viking Hajómúzeum…stb.), fizikailag, s talán érzelmileg is elkerülve a Holokausztot és Vallási Kisebbségeket Tanulmányozó Múzeumot.

Az oslói holokausztközpont azonban több holokausztmúzeummal ellentétben nem az érzelmekre kíván hatni, nem kíván horrorisztikus képekkel manipulálni vagy sokkolni, helyette egy racionálisabb megközelítést választva a megismerésre helyezi a hangsúlyt.

A központ kiállítása végigvezeti a látogatót a különböző társadalmi, történelmi folyamatokon, amelyek Európában, és Norvégiában a holokauszthoz vezettek. A kiállítás a rasszizmus és antiszemitizmus történetével kezd a vallási antiszemitizmustól a politikai antiszemitizmuson és összeesküvés-elméleteken át a modern antiszemitizmusig, utalva ezen folyamatok összetettségére, s arra, hogy minden kor kitermelte a maga zsidóellenes koncepcióját. A kisebbségekkel szembeni attitűdök, a társadalom részeként elfogadott és a kirekesztett csoportokkal kapcsolatos 20. századi intézkedések párhuzamba állítása egy idővonal segítségével oktatási szempontból is említésre méltó, amit erősít, hogy a kiállítás létrehozói a propaganda szerepét, tömegeket befolyásoló erejét sem hagyták ki a komplex történelmi háttér bemutatásakor, számos forrást, plakátot, korabeli fotót és visszaemlékezést használva.

A kiállítás második része a deportálásokat és Auschwitzot helyezi a középpontba, míg a harmadik rész tartalmilag a kirekesztéshez vezető utat mutatja be, mintegy szélesebb, emberi jogi kontextusba helyezve a történelmi eseményeket.  A kiállításhoz workshopok, iskolai feldolgozó órák kapcsolódnak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok sokrétű ismerettel rendelkezzenek a holokausztról, mindezt a mai modern oktatási irányelveknek megfelelően.

Az oktatási osztályon szerzett információk alapján azonban hiányosságot jelent az oktatásban, hogy a diákok a zsidósággal kapcsolatban téves vagy hiányos ismeretekkel rendelkeznek, amely a magyarországihoz hasonló helyzetet idézi. A norvég zsidó közösség mai létszáma kb. 500-1000 fő, amely kb. 1%-a a magyarországi zsidó közösségnek, viszont a sokszínűség, a multikulturális társadalom mint érték elfogadásához, valamint az előítéletek csökkentéséhez az ismerethiány leküzdése az első lépés. Ehhez azonban nem a legmegfelelőbb irány, ha a diákok a holokauszttal kapcsolatban tanulnak a legtöbbet a zsidóságról. A formális oktatás, a tankönyvek és tantervek ez irányú megreformálása mellett a nem formális oktatási programok integrálása segítheti a diákokat a zsidóság sokszínűségéhez, történelméhez, vallásához, kultúrájához kapcsolódó információk megszerzésében. Jó gyakorlatként említhetőek a városi séták (pl. a Zachor Alapítvány programjai), melyek Budapesten évek óta elérhetőek oktatási programként diákok számára, s amelyek vidéken is megvalósíthatóak, új lehetőségeket kínálva a tanároknak a téma oktatásához. A diákok hiányos múltismerete nem csak az általános történelmi folyamatokra vonatkozik, hanem a lokális történésekre is, különösen a helyi zsidó múlt jelentőségére. A nem formális oktatás jellemzőit kihasználva, a helytörténeti oktatás tantervekbe, valamint egyes tanórákba való integrálásával a tanárok közelebb tudják hozni a diákokat a fent említett témák feldolgozásához, hidat képezve a helyi zsidó múlt és a (hiányzó) jelen, valamint a fiatalok között.      

 

A bejegyzés szerzője: Vida Nárcisz (Zachor Alapítvány)