Eredményhirdetés – makroprojektek

Augusztus első napjaira lezárult a makroprojekt felhívás második fordulójába továbbjutott pályázatok értékelése és megszületett a végső támogatási döntés. Ennek értelmében a 43 részletes pályázat közül az I. témakörben (emberi jogok és érdekérvényesítés) 14, a II. témakörben (szervezet- és közösségfejlesztés) 9 részesül támogatásban, összesen 2,7 millió € értékben.

A makroprojekt felhívás alapvető célja egyfelől, hogy a hazai civil szektor nagyobb múlttal és tapasztalatokkal rendelkező országos vagy regionális szervezetei számára nyújtson hosszabb távú (2,5- 3 éves) támogatást saját tevékenységük fejlesztésére, fenntarthatóságuk alapjainak megteremtésére. Másfelől a pályázókkal szemben az is alapvető elvárás volt, hogy tudásukat, tapasztalataikat más kisebb szervezeteknek és csoportoknak is átadják, és ennek érdekében képzési, mentori, fejlesztési stb. programokat működtessenek a projekt időtartama alatt. A pályázatban ennek részletes tervét kellett bemutatni: az I. témakörben minden támogatottnak legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia (a megpályázható összeg felső határa 120 illetve 140 000 € volt). Fontos szempont volt továbbá a támogató országok szervezeteivel való partneri együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok erősítése is.

A második fordulós pályázatok kidolgozását elősegítendő, a lebonyolító alapítványok június elején minden továbbjutottnak közös egynapos felkészítőt tartottak, és lehetőséget biztosítottak az egyéni konzultációkra is a pályázati időszak alatt. A július 1-ig benyújtott pályázatokat – a korábbiakhoz hasonlóan - két külső szakértő értékelte és rangsorolta írásban, majd ennek alapján a két témakör Bíráló Bizottságai tettek támogatási javaslatot a végső döntést meghozó Jóváhagyó Testületnek, amely a lebonyolító alapítványok képviselőiből állt. A támogatott szervezetek listája és a támogatási összegek a mellékelt táblázatban olvashatóak.

A 23 szervezet a szerződéskötés nyomán a következő hónapok folyamán indíthatja el projektjét és civil fejlesztő programját. Az esetek többségében a támogatott szervezetek nem határozták meg előre, név szerint, hogy konkrétan mely civil szervezetekkel kívánnak dolgozni, hanem nyitva hagyják a csatlakozás lehetőségét, aminek feltételeit és módját a projektek elindulása után fogják nyilvánosságra hozni. Ezért arra biztatunk minden pályázót és érdeklődőt, hogy kísérje figyelemmel a lehetőségeket itt és a támogatott szervezetek elérhetőségein, és lehetőség szerint jelentkezzen a programokra! Szeretnénk ezzel is elősegíteni, hogy az NCTA következő, jövő évben várható kiírásain az eddiginél is jobb, az alap célkitűzéseivel minél inkább összhangban álló projekttervek szülessenek.

Letölthető dokumentumok: