Észrevételeket, javaslatokat várunk az NCTA második pályázati kiírásához

Az előzetes terveknek megfelelően, 2014. elején várható az NCTA második pályázati kiírásának meghirdetése, kétfordulós eljárásban, kis- és közepes projektek számára, az alap 7 témakörében. Ezért az általános kereteken túl időszerűvé vált a pályázati felhívások prioritásainak és feltételrendszerének részletes meghatározása. A lebonyolító alapítványok megkezdték ezt a munkát, amihez minden volt és leendő pályázó hozzájárulhat.

Mint ismeretes, az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.

A támogatók az alábbi eredmények elérését várják:

  • erősödő állampolgári aktivitás;
  • a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban;
  • szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel;
  • demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat;
  • érdekképviseleti tevékenységek erősödése;
  • hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;
  • a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása;
  • jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez;
  • a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése;
  • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

Ez a felsorolás az az általános keret, amit a pályázati felhívásoknak szolgálniuk kell – ezen belül lehet meghatározni az egyes témaköröket, azok prioritásait és feltételeit. Ennek szellemében készültek el a 2013-as pályázati felhívások, és ez az alapja a 2014-re tervezett kiírásnak is.

Az új felhívás megszövegezésének kiindulópontja a kisprojekt felhívás és útmutató, amely leölthető a pályázati dokumentumok oldalról. Ennek továbbfejlesztése, jobbítása érdekben tett javaslataikat és észrevételeiket várjuk, elsősorban az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
A 7 témakör meghatározása, azok célja illetve részletes kifejtése (prioritások és támogatható tevékenységek) – mit kellene átdolgozni, pontosítani vagy érthetőbbé tenni? Hiányzik-e valami?
A kis- és közepes projektekkel szembeni elvárások – mi a különbség lényege (a megpályázható összeg nagyságán túl)? Miben más, több egy közepes projekt, milyen pluszt kellene nyújtania?
Az értékelés szempontjai és pontozási skálája.

A véleményeket, javaslatokat és észrevételeket a honlap fórumába várjuk (a kommenteléshez regisztrálni szükséges) 2013. október 9-ig. 
Ezt követően ugyanitt visszajelzést is adunk!