Az NCTA további pályázati kiírásai

Ösztöndíj program - változatlan tartalommal 2013 őszén várható a második ösztöndíjas pályázati kiírás. Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. Az új kiírás keretében további 3-4 civil szervezeti vezető vagy aktivista 3-5 hónapos tanulmányútjának támogatására lesz lehetőség.

Kis- és közepes pályázatok - az idén megismert hét tématerületen, kétfordulós eljárásban, kis- és közepes nagyságú projektekkel 2014 januárjától lehet pályázatot benyújtani. A felhívások átfogó célja továbbra is a magyarországi civil társadalom fejlődésének elősegítése, valamint részvételük erősítése a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A közepes projekt kiírásra olyan pályázatokat várunk, melyekben a konkrét közösségi alapú fejlesztések és akciók mellett erős hangsúlyt kap a projektek eredményeként szerzett ismeretek és tapasztalatok átadása más civil szervezetek és a szélesebb társadalom felé.

ÚJ! Akciópályázatok - várhatóan 2013 végétől, kétfordulós gyorsított eljárásban (projektötlet benyújtása + pályázati adatlap kitöltése) lehet majd pályázni rövid futamidejű, kis összegű pályázatokkal, melyek elérendő céljait, témamegkötések nélkül, az alap demokráciafejlesztési elveire kell felfűzni. (Ezekről bővebben az "Útmutató a horizontális szempontok érvényesítéséhez" c. dokumentumban olvashatnak.)

ÚJ! Ifjúsági tanulmányutak - a 2014 januártól pályázható, néhány hetestől a pár hónaposig terjedő tanulmányutak célja, hogy a fiatalok megismerjék, és új, közösségi kommunikációs eszközök felhasználásával bemutassák Magyarországon a támogató országok társadalmának és életének, civil szektorának valamint a hét tematikus területen zajló munkának a fiatal számára meghatározó elemeit. (A tanulmányút céljait is az alap demokráciafejlesztési/horizontális elvei köré kell felépíteni.)

Bővebb tudnivalókkal a 2013. október 9-i határidővel meghirdetett véleményezési lehetőség során beérkezett javaslatok összesítése és a kiírások véglegesítése után jelentkezünk. A tervezett keretek még a támogatókkal való egyeztetések nyomán is módosulhatnak. A pályázati felhívások megjelenéséig kérjük türelmüket, friss információkkal itt jelentkezünk!