Lezárult pályázatok felhívásai

Akciópályázat

Augusztus 12-én módosított akciópályázati felhívás lépett érvénybe.

Az akciópályázat célja kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi koalíciók) szervezésének és lebonyolításának támogatása. Kampány alatt egy konkrét cél elérése érdekében végzett rövid időtartamú, intenzív, erőteljes kommunikációval bíró, széles célcsoportokat elérő, a médiát tudatosan használó, megtervezett tevékenységeket értünk. Mozgósító és érdekérvényesítő tevékenységnek minősül minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés, amely a nagyközönséget bevonva konkrét lépéseket tesz – például petíciók indításával, demonstráció szervezésével – egy, a kiírás céljainak megfelelő társadalmi ügy megoldása érdekében valamilyen konkrét, aktuális és reálisan teljesíthető cél elérésére. A támogatható ügyek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük több) lehet.

Olyan ötleteket várunk tehát, amelyek

  • egy konkrét és aktuális társadalmi problémára, ügyre hívják fel a figyelmet;
  • erőteljes kommunikációval megismertetik azokat a laikus közönséggel (például köztereken vagy online formában);
  • széles célcsoportokat motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre (egyénileg vagy közösségben);
  • új célcsoportokat (akik eddig nem vettek részt hasonló tevékenységben) képesek megszólítani üzeneteikkel, azok tagjai számára lehetőséget biztosítva az aktív bevonódásra;
  • hozzájárulnak a problémák megoldásához, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében;
  • változatos, a nyilvánosságot elérő, egyebek között modern online eszközöket használnak, tudatosan kommunikálnak médián, sajtón keresztül.

Konferenciák, fesztiválok, évente és/vagy rendszeresen, alapvetően változatlan formában megrendezésre kerülő rendezvények, (gyerek)táborok, túlnyomóan szabadidős célú, sport vagy kulturális rendezvények, jótékonysági akciók, alapvetően helyi közösségépítési célú projektek, továbbá bármilyen olyan események, amik nem érnek el új célcsoportokat, nem minősülnek kampánynak a jelen pályázati felhívás értelmében.

Pályázatot benyújtani a felhívás megjelenésétől számítva folyamatosan lehet 2015 végéig, illetve a keret kimerüléséig. Az akció/kampány futamideje legfeljebb 12 hónap lehet, és 2016. április 30-ig mindenképpen le kell zárulnia.

Kiegészító támogatás

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap maradványösszegeinek kiosztására és az NCTA-ból korábban támogatást nyert szervezetek projektjeinek kiegészítő támogatására.

Jelen pályázat révén a civil szervezetek korábban támogatott NCTA projektjüket egészíthetik ki új tevékenységekkel, elemekkel, amelyek

  • az eredeti célkitűzéseik elérését szolgálják;
  • illeszkednek a már támogatásban részesített tevékenységekhez;
  • kiterjesztik a projekt eredetileg tervezett eredményeit és növelik annak hatását;
  • elsősorban a projekttevékenységek és eredmények jobb kommunikációjára, bemutatására és a projekt hatásainak fenntarthatóságára (utóéletére) irányulnak;

azaz hozzáadott értéket képviselnek az eredeti projekttervhez képest. A pályázatnak minden fenti feltételnek meg kell felelnie.

A pályázaton minden, az NCTA 2013-as és 2014-es makro, közepes és kisprojekt pályázati felhívásán nyertes szervezet indulhat, amennyiben projektje jelen felhívás beadási határidejének időpontjában még folyamatban van (azaz a projekt szerződés szerinti zárónapja a beadási határidő után van). Előnyben részesülnek (az értékelés során pluszpontot kaphatnak) a hátrányos helyzetű térségekben és célcsoportokkal megvalósuló projektek.

A pályázatok egyfordulósak, a pályázatok beadási határideje 2015. szeptember 15-e, este 6 óra.

Pályázati felhívás és útmutató

Pályázati adatlap minta (Frissítve 2015. szeptember 4-én.)

A vonatkozó beszámolási végrehajtási segédletek az Útmutatók menüpontban találhatóak.

 

Ifjúsági tanulmányút programok 2014 ősz

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után. Ehhez kérjük kattintson a Regisztráció-ra.

Jelentkezési határidő: 2015. január 31.

Közepes- és kisprojektek 2014 (ősz)

kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken. 
közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után.

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje 2014. október 15-e  este 6 óra.

A második fordulós pályázatok beadási határideje2015. január 19., este 6 óra.

Közepes- és kisprojektek 2014 (tavasz)

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken. 
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után. Ehhez kérjük kattintson a Regisztrációra.

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje 2014. február 27. (csütörtök) 18 óra.

Tekintettel a módosult első fordulós eredményhirdetési dátumra, a MÁSODIK FORDULÓS pályázatok beadási HATÁRIDEJE: 2014. június 2., este 6 óra.

Második fordulós adatlapok - Felhívjuk figyelmüket, hogy az itt előzetes tájékoztatásul megtalálható minta adatlapok a második forduló meghirdetésének napján változtak! Kérjük, csakis a végleges adatlapban dolgozzanak!

Ifjúsági Tanulmányút programok

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után. Ehhez kérjük kattintson a Regisztráció-ra.

Jelentkezési határidő: 2014. január 31., éjfél

Ösztöndíjas programok 2013 - 2014

Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után. Ehhez kérjük kattintson a Regisztráció-ra.

A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2014. január 22. (szerda) 18.00 óra

Kisprojektek 2013

A kisprojekt pályázatra civil szervezetek pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29.(hétfő)18.00 óra

Makroprojektek 2013

a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani:

I. témakör: az országos vagy regionális szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén.

II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében.

A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra.

A pályázatok kétfordulósak, a második fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. július 1. (hétfő) 18.00 óra.