Lezárt pályázati kiírásokkal kapcsolatos kérdések

Makroprojekteket érintő kérdések

  • Makroprojektek esetében a fejlesztendő szervezetek (legalább 10 vagy 15, támakörtől függően) milyen típusú szervezetek lehetnek? Az útmutató szerint ezek lehetnek "csoportok" is - hogyan kell ezt értelmezni?

A makroprojekt felhívás fontos célja a civil szektor egészének fejlesztéséhez való hozzájárulás, annak elősegítése, hogy a szervezetek aktívabban és nagyobb hatással tudjanak fellépni társadalmi céljaik elérése érdekében. Ezért a fejlesztendő szervezeteknek a szektorból kell kikerülniük - lehetnek egyrészt civil szervezetek (ezek köre megegyezik a pályázni jogosult szervezetekkel, amelyek leírása a pályázati útmutatóban található) vagy olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, közösségek, amelyeknek van már valamilyen közös tevékenysége, múltja, működésük rendszeres, állandó. Azaz nem ad-hoc, csak a pályázat kedvéért létrejött csoportosulásokkal való együttműködést várunk. Hasonlóképpen, a fejlesztés nem irányulhat intézményekre, for-profit vállalkozásokra sem.

  • Makroprojektek esetében szükséges-e már az első fordulóban megnevezni a bevonandó, fejlesztendő szervezeteket? És a második fordulóban?

Az első fordulóban még nincs szükség a szervezetek konkrét megnevezésére, felsorolására, de a pályázónak rendelkeznie kell elképzeléssel arról, hogy milyen típusú, jellegű szervezetekkel/csoportokkal illetve szervezetek milyen körével kívánnak együtt dolgozni. 

Még a 2. fordulóban sem feltétlenül szükséges egyedileg megnevezni a fejlesztendő szervezeteket, de a pályázónak pontos elképzeléssel és ütemtervvel kell rendelkeznie arról, hogy az 1. fordulóban megjelölt szervezeti kör hogyan fog értesülni a részvétel lehetőségéről, kik jelentkezhetnek, azok közül milyen szempontok szerint, milyen eljárásban fogják kiválasztani a résztvevőket. Tehát a második fordulóban a pályázónak kétféle lehetősége van a bevonandó szervezetek bemutatására: (1) konkrét szervezetlista megadása (2) meghirdetés, jelentkezési és kiválasztási folyamat részletes leírása.

 

  • Makroprojektek esetében a pályázó szervezetnek magának kell biztosítania minden képzést, tudásátadást vagy bevonhat-e külső szolgáltatót is ebbe a feladatba?

Mivel a makroprojekt felhívás kiemelt célja a pályázó szervezetek tudásának, tapasztalatainak átadása, a képzéseket, mentorálást és egyéb segítségnyújtást elsőrendűen magának a szervezetnek kell biztosítania, a saját (humán és egyéb) erőforrásaira támaszkodva. Emellett természetesen lehetséges bizonyos specifikus feladatok elvégzésére, tréningek megtartására külsőst szerződtetni, de ekkor be kell mutatni és indokolni, hogy mi az a hozzáadott érték, különleges tudás, ami szükséges a projekt végrehajtásához és a szervezetnek nincsen meg.

  • Makroprojektek esetében a beadási határidő előtt legalább 3 évvel bejegyzett szervezetek pályázhatnak. Ez az első vagy a második fordulós határidőre vonatkozik-e, és mennyire szigorú feltétel?

Mivel a makroprojektek esetében nagyobb tapasztalattal, tudással rendelkező szervezetek pályázatait várjuk, a 3 éves feltétel az első forduló beadási határidejére vonatkozik, tehát 2010. március 29. előtt bejegyzett, tevékenységüket azóta folyamatosan végző szervezetek pályázhatnak csak.

  • Mit jelent az országos hatókör a makroprojektek esetében? 

A szervezet bemutatásából, eddigi tapasztalatainak leírásából kell kiderülnie annak, hogy tevékenységével milyen körben tud hatást elérni, van-e kapacitása arra, hogy országos szinten jelen legyen. Konkrét megkötés (pl. „x” megyében jelen legyen) ez esetben nincs. 

  • Makroprojektek esetében a fejlesztendő szervezeteknek mindenképpen nagyobb térségből kell kikerülniük, vagy elég, ha egy városban vagy megyében működnek?

Erre vonatkozó megkötés nincs, de előnyben részesülnek azok a projektek, amelyekben a fejlesztési tevékenységek nagyobb, szélesebb körben gyakorolnak hatást - ideértve a földrajzi hatókört is.