Sajtóközlemény: Új pályázati források civileknek

A Norvégia, Izland és Liechtenstein által az Európai Unió gyengébben fejlett tagállamainak felzárkóztatásához nyújtott támogatás keretében működő, összesen 11 millió € támogatási kerettel rendelkező EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A norvég Külügyminisztérium képviseletében Steinar Hagen a nyitókonferencián hozzátette, hogy „az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot”. Emellett a támogatók kiemelten fontosnak tartják a kétoldalú kapcsolatok erősítését is – már a rendezvényen több norvég és izlandi civil szervezet képviselője kifejezte együttműködési szándékát a program célkitűzései mentén. 

A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi. Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első körben az alábbi pályázati felhívások jelennek meg.

1. A makroprojektek célja az országos és regionális szinten működő az emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek illetve a szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek. A pályázóknak a felhívás két témakörében vállalniuk kell, hogy a projektjeik keretében hosszabb távon együtt dolgoznak más, kisebb helyi/regionális civil szervezetekkel/csoportokkal: fejlesztésük, kapacitásuk építése érdekében képzési, mentori stb. programokat indítanak és működtetnek. 
A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. du. 6 óra.

2. A kisprojektek általános célja a civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez. Kisprojektek esetében az alábbi területeken nyújthatók be pályázatok: (1) emberi jogok és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség fejlesztés; (4) ifjúsági és gyermek ügyek; (5) környezetvédelem és fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (7) társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. du. 6 óra.

3. Az egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja, hogy a magyarországi civil szektor szakemberei számára lehetőséget nyújtson az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. Az ösztöndíjasok feladata, hogy elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek. 
A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. du. 6 óra.
Az alap a jelenlegi, első felhíváson kívül a várhatóan még két további körben hirdet meg pályázatokat, a fenti célok és elvek mentén, a felsorolt hét témakörben. A második és harmadik pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 első illetve harmadik negyedévében kerül sor, ekkor kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni.

A pályázati felhívások elérhetőek az NCTA honlapján: www.norvegcivilalap.hu, bővebb tájékoztatás kérhető a lebonyolító alapítványoktól: 

  • Ökotárs Alapítvány, tel: (1) 411-3500, email: okotars@norvegcivilalap.hu
  • Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, tel: (1) 411-0410, email: demnet@norvegcivilalap.hu
  • Autonómia Alapítvány, tel: (1) 237 6021, email: autonomia@norvegcivilalap.hu
  • Kárpátok Alapítvány – Magyarország, tel:(36) 516-750, email: karpatok@norvegcivilalap.hu