Eredményhirdetés – második alkalommal döntött a Bíráló Bizottság akciópályázatokról

Az akciópályázatok Bíráló Bizottságának második ülését március 6-án tartotta a lebonyolító Ökotárs Alapítvány, amelyen a február 3-20. között beérkezett 11 darab pályázat támogatásáról döntött.

A jelenlegi körben egy pályázat sem nyert támogatást. Annak ellenére sem, hogy számos pályázat is magas színvonalú, jól kidolgozott és az NCTA célkitűzései szempontjából releváns projekttervet tartalmazott. Az elutasítások oka a legtöbb esetben az volt, hogy a tervezett tevékenységek nem illeszkedtek az akciópályázati kiíráshoz, azaz nem bizonyultak sem akció-, sem kampányjellegűeknek.

Az elutasított pályázók az elért pontszámot és a döntés indoklását tartalmazó értesítést e-mailen kapják meg. Mivel az akciópályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, a most elutasított pályázó szervezetek – az indoklásban leírtak végiggondolásával, a problémák és hiányosságok megválaszolásával – újra pályázhatnak a későbbiekben. Van lehetőség továbbá arra is, hogy az ősszel várható kis és közepes kiírásra jelentkezzenek az átdolgozott projekttervekkel.

A pályázati felhívás értelmében az akciópályázat felhívásra olyan terveket várunk a továbbiakban is, amelyek konkrét (jól körülírható, aktuális/akut) társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet és eredményesen lépnek fel azok megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében, lehetőleg minél változatosabb, egyebek között modern online eszközökkel és/vagy más módon kreatív, innovatív megoldásokkal, melyek hatékonyságát a pályázó képes érvekkel alátámasztani. Pályázatokat az év végéig folyamatosan lehet beadni.

A következő Bíráló Bizottsági ülés időpontja a tervek szerint április 3-án lesz.