Nyílt levelünk Lázár János államtitkárnak

Tisztelt Államtitkár Úr!

Megdöbbenéssel olvastuk a sajtóban Csepreghy Nándor helyettes államtitkár 2014. április 30-án tett nyilatkozatát, amelyben a „pártfüggő, szélhámos gittegylet” jelzővel illette alapítványainkat, mint a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) lebonyolító konzorciumát. Megengedhetetlennek tartjuk ezt a hangnemet, különösen vezető kormánytisztviselő esetében, amellyel megsértette szervezeteink jó hírnevét, amit a leghatározottabban visszautasítunk.

Szeretnénk emlékeztetni Államtitkár Urat, hogy az Ökotárs Alapítvány vezette konzorciumnak nem egyedüli tevékenysége az NCTA működtetése. Számos más programunk szolgálja közös, az Alaptörvényben is rögzített célunk elérését: a magyarországi civil szektor fejlesztését és megerősítését – és ezek révén az elmúlt években gyümölcsöző együttműködést építettünk a kormányzat szereplőivel is.

  • Többek között 2012 óta konzorciumunk működteti a Svájci-Magyar Együttműködési Program Civil és Ösztöndíj Alapját, amelynek Irányító és Kisprojekt Elfogadó (bíráló) Bizottságaiban részt vettek és vesznek különböző minisztériumok (EMMI, NFM, VM) képviselői is. A program ellenőrzésének és továbbfejlesztésének aktív szereplője a Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Széchenyi Programiroda is, melynek képviselői ez idáig jóváhagyólag egyetértettek a konzorcium előkészítő és lebonyolító munkájával. (Egyébként a NCTA bíráló bizottságaiba megfigyelőként delegált hazai minisztériumi résztvevők mind a döntések pártatlanságát, mind pedig magas szakmai színvonalát elismerték.)
  • 2010 óta az Ökotárs Alapítvány aktívan és konstruktívan részt vett az új civil törvény előkészítésében és megismertetésében: az általunk 2010 végén, a Képviselői Irodaházba szervezett nemzetközi konferencián előadást tartott dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár, akinek meghívására az Ökotárs igazgatója később részt vett a törvény előkészítésére összehívott munkacsoportokban is. A tervezethez készített háttéranyagainkra és javaslatainkra a későbbiekben is számos pozitív visszajelzést kaptunk a minisztérium részéről.
  • Az Ökotárs Alapítvány első igazgatója és kuratóriumának tagja, Foltányi Zsuzsa 2012-ben állami elismerésben is részesült: a környezetvédő civil szervezetek érdekében végzett munkájáért Környezetünkért Díjat vehetett át dr. Illés Zoltán államtitkártól.
  • Az Autonómia Alapítvány roma integrációs terepmunkájának tapasztalataira támaszkodott már eddig is számos állami intézmény, mint például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, valamint az EUs források tervezésért felelős minisztériumok, például 2010 és 2014 között futó, Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai tanácsadójaként.
  • A Kárpátok Alapítvány igazgatója jelenleg is (térítésmentesen) szakértőként vesz részt a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére az EGT és Norvég Alapok Kulturális és művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül programterületek több pályázati felhívásának és kapcsolódó dokumentumainak kidolgozásában, előkészítésében.
  • A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány folyamatosan részt vesz a magyar nemzetközi fejlesztési szakpolitika és stratégia kialakításában, szakmai együttműködésben a Külügyminisztériummal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságával és annak kormánypárti tagjaival. A kormányzati célokkal összhangban a DemNet különösen fontosnak tartja, hogy a globális felelősségvállalás ügyét a szélesebb magyar társadalommal is megismertesse, elfogadtassa és a magyarországi átmeneti tapasztalatokat külföldön bemutassa.

Mindezen okok miatt is az általunk végzett munka semmibe vételének, sértőnek és lealacsonyítónak tartjuk Csepreghy Nándor szavait – nemcsak ránk, hanem a köz érdekében áldozatos munkát végző magyarországi civil szervezetek széles körére nézve is. Ezért határozottan arra kérjük Államtitkár Urat, hogy szólítsa fel helyettesét kijelentése visszavonására!

Ugyanakkor azonban a konstruktív és kölcsönös partnerség szellemében személyes találkozó keretében is örömmel bemutatjuk Államtitkár Úrnak a Norvég Civil Támogatási Alap működésének részleteit, tapasztalatait és eddigi eredményeit, amelyek akár más támogatáskezelő rendszerek és intézmények számára is jól hasznosíthatóak lennének.

Budapest, 2014. május 7.

Üdvözlettel:

 

  Móra Veronika                                                                                                                                                           

igazgató, Ökotárs Alapítvány  

                                                                                                                             

      Nun András

igazgató, Autonómia Alapítvány

 

 Erős Barbara                                                                                                                                                                  

stratégiai igazgató, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány       

 

    Bata Boglárka

igazgató, Kárpátok Alapítvány-Magyarország