Tapasztalatok és módszerek megosztása a drogrehabilitáció területén

Egy magyar klinikai pszichológus az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából éppen Norvégiában szerez újabb ismereteket a drog rehabilitációról. Kárpáti Tamás az ösztöndíjas program keretében  utazhatott Bergenbe: a helyi Klinikai Alapítványnál folytatott gyakorlatának fő célja megismerkedni a drogrehabilitáció norvégiai gyakorlatával.

Tanulmányainak középpontjában a mentalizáció alapú kezelés (MBT) áll, mely egy nemzetközileg elismert, a pszichológia több területén alkalmazott módszer. Sajnos Magyarországon nincs MBT témájú képzés és nem is alkalmazzák a módszert a drogfüggők rehabilitációjában.

A mentalizáció alapú terápia azokra az elméleti alapokra és kutatási eredményekre épül, melyek azt mondják hogy a korai kötődési kapcsolatainkban sajátítjuk el annak a képességét, hogy önmagunk és mások mentális állapotait (érzéseit, gondolatait, vágyait, szükségleteit stb.) elég jól tudjuk érteni és értelmezni, ami nagyban hozzájárul a társas világban való megfelelő eligazodásunkhoz. Számos bizonyítékot találtak arra, hogy a legkülönbözőbb pszichés betegségek esetében ezen képesség (mentalizálás) csökkent, zavart módon van jelen. Így ezekben az esetekben a fejlesztése igen fontos terápiás feladat.

Tamás korábban sokat olvasott az norvég drogkezelésekről, ezért szeretett volna közelebbről megismerkedni a skandináv ország gyakorlataival. Szerencsére volt egy Norvégiában élő barátja, aki segített felvenni a kapcsolatot különböző intézményekkel. Többen is visszajeleztek neki, köztük a Bergeni Klinikai Alapítvány is. „Amikor a Google fordító segítségével kiderítettem, hogy van egy MBT programjuk, egyből tudtam, hogy megtaláltam azt az intézményt, amit kerestem.”

Tamás május óta van Bergenben és eddig nagyon hasznosnak találta ott-tartózkodását. „A klinikán mindenki nagyon segítőkész és rendkívül érdekes beszélgetéseket folytattam az alkalmazottakkal az MBT-ről. Ezek a beszélgetések segítettek néhány fontos gyakorlati és elméleti pont tisztázásában.” Tamás részt vesz egy MBT pszichoedukációs műhelyen, valamint csatlakozott az MBT kezelések szupervíziós csoportjához is, melyet Anthony Bateman, a módszer egyik kifejlesztője vezet.

A legnagyobb kihívás eddig a nyelv volt, de szerencsére majdnem mindenki beszél angolul. Tamás minden csoporttalálkozó után kap egy angol nyelvű összefoglalót és próbálja megfigyelni a páciensek és a csoportvezetők nonverbális kommunikációját is.

Tamás még néhány hónapig Norvégiában marad, de már most vannak ötletei és tervei a két intézmény közötti hosszú távú együttműködés kiépítésére mind a kutatás mind a gyakorlat területén.

„Az MBT módszer elsajátítása mellett szeretnék a Bergeni Klinikai Alapítvánnyal közösen kidolgozni egy tervet arról, hogyan lehetne az MBT-t integrálni annak az intézmények a kezelési rendszerébe, melynél klinikai pszichológusként dolgozom 4 éve” – mondta Tamás. Ennek okán fontos lenne szoros kapcsolatban maradni az alapítvánnyal, akik tapasztalatukkal és tudásukkal sokat segíthetnének az MBT ellenőrzésében és a képzésben.

A szakmai gyakorlat a fogadó intézmény számára is hasznos: „Eddig úgy tapasztalom, hogy a tudás megosztása a drogrehabilitáció területén mindkét intézmény számára gyümölcsöző. Például Magyarországon az úgynevezett designer drogok eléggé elterjedtek, így nekünk rengeteg szakmai tapasztalatunk van az ilyen fajta drogok fogyasztóinak rehabilitációjában. Norvégiában a designer drogok elterjedtsége egyelőre alacsony, viszont növekvő tendenciát mutat minden európai országban” – magyarázza Tamás.

Tamás reméli, hogy sikerül további tapasztalatokat cserélni és sor kerülhet később szakmai találkozókra vagy egy közös konferenciára Magyarországon.

Az ösztöndíj programról: 

Az ösztöndíjas program célja lehetőséget biztosítani magyar civil szervezetek szakemberekei számára, hogy látogatásuk során megismerkedjenek a támogató országokban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) működő civil szervezetek gyakorlati tapasztalataival. A gyakornokoknak lehetőségük nyílik  ismereteik bővítésére és a fogadó szervezetek jó gyakorlatainak adaptálására az érdekérvényesítés, közösségi részvétel, közösségépítés és forrásszerzés területén valamint segíteni a bilaterális kapcsolatok megerősítését Magyarország és a donor országok között.