Eredményhirdetés - közepes és kisprojekt pályázatok, második forduló

A július 4. és 14. között tartott bíráló bizottsági ülések, majd a 17-i Jóváhagyó Testület döntése értelmében 47 közepes (pályázatonként elnyerhető maximális összeg 70 000* €) és 89 kisprojekt (pályázatonként elnyerhető maximális összeg 20 000* €) részesül támogatásban, az alábbi megoszlásban:

Témakör

Közepes projekt db

Közepes projekt, összeg (EUR)

Kisprojekt

db

Kisprojekt összeg (EUR)

Demokrácia és emberi jogok

11

674 235

9

135 612

Női jogok és esélyegyenlőség

6

396 520

7

113 470

Közösség- és szervezetfejlesztés

6

360 375

16

263 219

Ifjúsági és gyermek ügyek

6

410 999

18

253 694

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

5

303 999

13

190 318

Jóléti szolgáltatások nyújtása

6

354 392

15

236 675

Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése

7

454 940

11

191 225

Összesen

47

2 955 460

89

1 384 213

(*Azon projektek esetében, amelyek partnerszervezetet vontak be a támogató országok valamelyikéből, a maximum támogatási összeg legfeljebb 10%-kal volt növelhető.)

A támogatott projektek részletes listája az alábbi letölthető táblázat található. Kérjük, hogy a táblázat megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre:

A tavalyi pályázati körökben szétosztott és leszerződött támogatásokkal együtt így az NCTA rendelkezésére álló 3,6 mrd Ft-os keret 70%-a odaítéltetett. A támogatási feltételek, a jóváhagyott részletes munka- és költségtervek leegyeztetése nyomán az Ökotárs Alapítvány a következő két hónap folyamán fog szerződést kötni az új nyertesekkel, akiknek legfeljebb 21 hónapjuk van projektjeik végrehajtására. A témakörök a támogatók által meghatározott célok és prioritások mentén alakultak ki, akik különösen nagy hangsúlyt fektetnek a demokrácia fejlesztésére, a jó kormányzás, az esélyegyenlőség valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok megerősítésére. Az elnyerhető összeg nagyságán túl, a közepes projektekkel szembeni alapvető elvárás, hogy a pályázó szervezeten és szűkebb célcsoportján túlmutató, tovagyűrűző hatást érjen el, olyan tevékenységekkel és módszerekkel, amelyek a civil szektor más szereplői számára is hasznosíthatók lesznek, velük közösen valósulnak meg.

A nyertes szervezeteknek azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy munkájukat milyen nehéz helyzetben kezdik meg: nem állt le, és újabb hiánypótlási fordulókkal tovább zajlik az 58 korábban támogatott szervezetnél elindult KEHI vizsgálat, immár olyan személyes és belső adatokra is kiterjedően, amelyek esetében nehéz belátni, hogy miért is szükségesek a támogatás szabályszerű felhasználásának elbírálásához. (Különösen érdekes kérdés ez a most zajló, még nem befejezett projektek esetében.) A brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI) az elmúlt másfél hónap folyamán több, a magyar félhez intézett levelében leszögezte: a KEHI vizsgálata a szervezeteknél nem jogszerű, a hivatalnak információkéréseivel a kétoldalú államközi szerződésben felhatalmazott „program operátorhoz” azaz magához az Irodához kellene fordulnia. Az FMI igazgatója a Miniszterelnökségnek írott, június 25-én kelt levele ismét megerősíti: csak a KEHI vizsgálat leállítása után kerülhet sor újabb egyeztetésekre a támogatók és a magyar fél között a befagyasztott kb. 36 mrd Ft-os ún. „nagy” EGT/Norvég Alapról.

Ez a hazai állami intézményrendszer által lebonyolított és május eleje óta felfüggesztett kilenc programterületet érinti. Az idő pedig egyre jobban szorít: minden támogatott tevékenységet 2016. április 30-ig le kellene zárni, miközben a 9 prioritás túlnyomó részében még támogatási eredmények sem születtek, nemhogy leszerződött projektek.

Eközben az NCTA további tervezése sem áll le: várhatóan szeptember elején hirdetik meg a lebonyolító alapítványok a harmadik és egyben utolsó pályázati felhívást, a már ismert 7 témakörben és ismét csak két méretkategóriában: a közepes projektekre legfeljebb 50 000 eurót, a kicsikre pedig 15 ezret lehet majd elnyerni. A pályázat a korábbiakhoz hasonlóan kétfordulós lesz: a rövid projektkoncepciók értékelése nyomán továbbjutott pályázók végső projektterveinek benyújtása és elbírálása várhatóan már a jövő évre húzódik majd át. A felhívás részleteinek az FMI-vel való egyeztetése jelenleg is zajlik.

További információ: Móra Veronika, 20/480-4328, move@okotars.hu