Felhívás szakértők számára a Norvég Civil Támogatási Alap értékelői listájára való bejelentkezésre

Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve, az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) lebonyolítójaként felhívást tesz közzé szakértők számára a pályázatok értékelői listájára való bejelentkezésre.

Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában, az alábbi területeken:

  • A terület: demokrácia és emberi jogok;
  • B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
  • C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
  • D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
  • E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  • F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  • G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

Az NCTA pályázata most harmadik és egyben utolsó alkalommal került meghirdetésre. Jelen felhívás útján további szakértőket keresünk a közepes- és kisprojekt (legfeljebb 50 ezer és 15 ezer euró támogatási összeg) kategóriában, kétfordulós eljárásban beérkező pályázatok szakmai előértékelésére. A külső, független értékelők végzik a pályázatok szakmai és pénzügyi minőségének vizsgálatát, a pályázatokat a felhívásban szereplő szempontok mentén pontozva, valamint feladatuk rövid, alapos indoklást adó és magas szakmai színvonalú írásbeli értékelés készítése is. Az értékelők a lebonyolító alapítványok által október 9-én tartott felkészítésen való részvétel után munkájukat a program elektronikus felületének használatával végzik. A támogatási javaslatot a pontszámokból adódó sorrend és érvek figyelembe vételével a témakörönként összehívott Bíráló bizottságok végzik, és végső fokon az alapítványok képviselőiből álló Jóváhagyó Testület fogadja el. Az értékelők nem tagjai a Bíráló bizottságoknak, de közreműködőként részt kell vegyenek azok (várhatóan budapesti helyszínen tartott) ülésein, ahol szükség esetén ismertetik értékelési eredményeiket és válaszolnak a bizottságok kapcsolódó kérdéseire. 

Az értékelésre az első fordulós pályázatok esetében várhatóan 2014. október második fele és november közepe, a második fordulós pályázatok esetében pedig 2015. január közepe és február közepe között kerül sor. Az eddigi tapasztalatok alapján egy területen akár több száz pályázat érkezése is várható!

A jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük (elbírálási szempontok):
1.    Az NCTA fenti hét támogatási területének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség.
2.    A magyar civil szektor megfelelő szegmensének széleskörű ismerete, civil szervezetekkel kapcsolatos személyes, közvetlen tapasztalat (minimum 5 év).
3.    Projektértékelési tapasztalat – részvétel legalább egy, az NCTA szempontjából releváns támogatási programban, melyben minimum 50 pályázatot értékelt.
4.    Összeférhetetlenség kizárása.
5.    Elkötelezettség a megfelelő téma illetve a civil szervezetek felé, személyes integritás, hitelesség.


Az értékelői listára az Ökotárs Alapítványhoz emailben az okotars@norvegcivilalap.hu címre beküldött magyar nyelvű rövid motivációs levéllel és a fenti szakmai tapasztalatokat, referenciákat igazoló önéletrajzzal lehet, legkésőbb 2014. szeptember 30-ig. A szándéknyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a jelentkező mely részterület(ek)en (több is választható) kíván értékelőként közreműködni (enélkül a jelentkezés érvénytelen). 

A jelentkezők közül a terület szerint illetékes lebonyolító alapítvány munkatársai választják ki a fenti szempontoknak megfelelő jelölteket (szükség esetén személyes interjút is tartanak), akik az Ökotárs Alapítvány jóváhagyása utána az értékelői listára kerülnek. Az értékelőkkel az illetékes lebonyolító alapítvány köt szerződést, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek. (Az első fordulós pályázatok értékelésére darabonként bruttó 2000, a második fordulós pályázatok esetében bruttó 3000 Ft díjazást biztosítunk.)

A kiválasztott értékelőknek a lebonyolítók 2014. október 9-én közös felkészítő találkozót tartanak, ahol mindenki részvételére feltétlenül számítunk. 
A Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információ a www.norvegcivilalap.hu oldalon található, a 2014. szeptember elsején közzétett pályázati felhívásban és a kapcsolódó értékelési szabályzatban (http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok). A jelentkezéseket az okotars@norvegcivilalap.hu email címre kérjük elküldeni. A felhívással kapcsolatos kérdéseikkel is az Ökotárs Alapítványhoz fordulhatnak a fenti címen vagy a (1) 411-3500-ös telefonszámon.