Útmutató a horizontális témakörök érvényesítéséhez

A pályázati felhívásokban utalás található arra, hogy a kiírásokban konkrétan szereplő témakörök mellett a Norvég Civil Támogatási Alap kiemelten kezel néhány további tématerületet is, amelyekre a projektek megvalósítása során figyelemmel kell leni. Ezek például a következők: a jó kormányzás, az átláthatóság és részvételi demokrácia elősegítése; a kisebbségi jogok, az esélyegyenlőség érvényesítése; a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták, valamint kifejezetten a gyűlöletbeszéd- és cselekmények visszaszorítása; a környezeti, társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése.

A fenti szempontok sokféleképpen jelenhetnek meg a civil szervezetek napi életében, a projektek lebonyolítása során. Sokszor nem is tudatosítjuk magunkban, hogy ezeknek megfelelően működünk, mint ahogy sajnos azt sem mindig vesszük észre, ha – bár a felszínen ezek érvényesítését kommunikáljuk, illetve alkalmazásukat magától értetődőnek tartjuk – valódi működésünkben nem jelennek meg ezek a szempontok (tehát pl. programjaink megszervezése során nem gondolunk a hátrányos helyzetű csoportokra, a szervezeti döntéshozási folyamat nem átlátható a tagok számára stb.).

Rövid útmutatónk azt igyekszik bemutatni, hogy az egyes tématerületek milyen módon jelenhetnek meg a projektekben, a szervezetek napi életében. Kérjük, hogy a pályázat megírásakor, valamint később a beszámolók elkészítése során programjaikat és működésüket a felsorolt szempontok alapján is gondolják végig, s a megfelelő pontoknál összegezzék a horizontális elvek érvényesülését.

 

Letöltés: Útmutató a horizontális szempontok érvényesítéséhez