Támogatott projektek

Projekt címe A TFSZ az ifjúság egészségre neveléséért!
Projektazonosító NCTA-2014-10777-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Természetjáró Fiatalok Szövetsége
Levelezési cím 1701 Budapest, Pf. 97/2
Telefon +36-70-514-5529; +36-70-982-2363; +36-20-983-4418
Email kriston.zoltan@tfsz.hu
Honlap http://www.tfsz.hu
Projektfelelős Kriston Zoltán
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 9,915 €

A projekt rövid távú céljai között a természetjárás a fiatalok körében való népszerűsítése, valamint a természetjáró fiatalok közös véleménynyilvánítási rendszerének kialakítása szerepelt. A hosszú távú célokat a 8-35 éves korosztály elérése, megnyerése az egészséges életmódra, a természetjárásra, illetve a természetjárásnak, mint sportnak a népszerűsítése, a sportág tömegbázisának, szervezettségének növelése képezte.
A projekt megvalósítása során természetjárás megszerettetésére különböző módszereket dolgoztak ki az általános és középiskolákban (összesen 10 intézmény). Utóbbiban előadásszerűen mutatták be tevékenységüket, a természetjárás ágait, a kapcsolódási pontokat. Az előadás anyaga megtalálható a www.tfsz.hu honlapon. A kisebbeket játékos vetélkedő formában igyekeztek elérni. Bemutatták nekik a turista és tájfutó térképeket, térképjeleket kerestek velük. Bemutatták a tájoló használatának alapjait és irányt is mértek velük. Az események során fotó dokumentációval népszerűsítették a természetjárást, illetve mutatták be a szervezet tevékenységét. Az utolsó két alkalommal a fiatalokat túrázni vitték. A projekt tevékenységeinek részeként 14 helyszínen, összesen 101 fő részvételével került lebonyolításra az országos természetjáró bajnokság, amelynek előrendezvényeként a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos találkozója is lezajlott Csillebércen. A Szövetség keretein belül sor került az Ifjúsági Tanács megalakítására (16 fő bevonásával), azzal a kiemelt céllal, hogy a felnőtt vezetők munkáját segítse, új ötletekkel és alulról jövő kezdeményezésekkel támogassa. A tanács feladata lett az is, hogy olyan aktív fiatalokat találjon, akik idővel a szervezet vezetői is lehetnek. Minden tagszervezet delegált tagot a tanácsba. A megalakulás után a nevüket azonnal a Kreatív Túrázó Tinik Tanácsára (K3T) változtatták. A projekt keretében kísérlet történt a hazai „Rambler – mozgalom” beindítására is. Az elméleti és gyakorlati képzésre Kóspallagon került sor (8 fő). A szakemberek a résztvevőket a természetjárás során észlelhető környezet- és természetvédelmi problémák észrevételére, jelzésére készítették fel. Az ifjúsági ramblerek (most bevezetni készülő magyar nyelvhasználatban: ifjúsági fürkészek) feladata nem a problémák megoldása, hanem azok felismerésére, az illetékes szervek felé történő jelzése.
A projekt megvalósulásának eredményeként 26 fő csatlakozott be újonnan a megvalósító szervezet munkájába. A megvalósító szervezet a projekt időszakában 20 új együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki kapcsolatot. A projektnek valós hatása volt a célcsoportra azáltal, hogy olyan új ismereteket adott át a célcsoportjába tartozó fiataloknak, amelyek hozzájárulhatnak az egészségtudatos szabadidő eltöltésükhöz, és egyúttal a hazai természetjárás fejlődését is elősegíthetik. A projekt az érintett szektorra, a természetjárással foglalkozó civilszervezetekre is valós hatásokat gyakorolt azáltal, hogy a gyerekekkel, fiatalokkal való megismerkedésre lehetőséget kínáló programokat szervezett, továbbá hogy a konferencia részeként lehetőséget teremtett a kormányzati döntéshozókkal való párbeszédre is. A szervezet új együttműködéseket alakított ki (20 db), valamint a szervezet önkéntes bázisa (26 fő) és ismertsége is növekedett. A megvalósító szervezet módszerkészlete bővült, a fiatalok megszólítására, bevonására tett kísérleteik hatékonyság javult.

 

Vissza a projektekhez