Támogatott projektek

Projekt címe Élményalap
Projektazonosító NCTA-2014-10780-X
Témakör Akciópályázatok
Szervezet neve Revita Alapítvány
Telefon 00 36 52 533 133
Email prokai.orsolya@revitaalapitvany.hu
Honlap http://www.revitaalapitvany.hu
Projektfelelős Prókai Orsolya
Projekt időszaka 2015. április 15. - 2016. április 14.
Támogatás összege 4,999 €

Az Élményalap program rövid távú célja a fogyatékos emberek számára lehetőség teremtése a társadalom életébe történő bekapcsolódásra, valamint az ép emberek szemléletformálása a befogadó környezet megteremtése érdekében. Hosszú távú cél az adományozás új formájának népszerűsítése, illetve olyan civil hálózat létrehozása, amely a fogyatékos emberek társadalmi befogadását helyi szinten képes elősegíteni.
A program az ép emberek által fogyatékos társaiknak felajánlott szabadidős élmények összegyűjtését, menedzselését és kiközvetítését valósította meg. A program eredményeképpen a fogyatékos és ép emberek közvetlen találkozása, együttes, kötetlen tevékenysége által javult a fogyatékos emberek társadalmi befogadása, és a helyi közösségekben meghonosodott az adományozás újfajta szemlélete. A fogyatékos emberek a kampány segítségével olyan élményekhez jutottak, amelyek másként nem lettek volna számukra elérhetőek, az ép emberek pedig – előítéletektől mentes – közvetlen, valódi tudást szereztek a fogyatékos emberekről. E két haszon együttesen, egymást erősítve járul hozzá a helyi szintű befogadó közösség kialakulásához.

 

Vissza a projektekhez