Támogatott projektek

Projekt címe Tanulói részvétel az iskolában
Projektazonosító NCTA-2014-10835-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Iskolafejlesztési Alapítvány
Levelezési cím 1122 Budapest Maros u. 23-25.
Telefon 36-1-2092596; 36-30-5427641
Email trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu
Honlap http://www.ifa.hu
Projektfelelős Trencsényi László
Projekt időszaka 2015. március 2. - 2016. február 29.
Támogatás összege 10,715 €

A projekt célja elsősorban a figyelem felhívása volt arra, hogy a tanulói részvétel fórumainak, az iskolai demokráciának a nevelés eszközévé kell válnia. A projekt közvetlenül kívánt segíteni a Nemzeti Akkreditáló Testületben megfogalmazott demokráciatanulásban és az aktív állampolgári nevelésben progresszív pedagógiai módszerek segítségével, indirekt módon pedig hatást kívánt elérni több konfliktus (mint pl. agresszió) kezelésében is.
Közel ötven intézmény jelezte részvételi szándékát, melyek közül öt, különböző településen működő általános- és középiskolát vontak be a projektbe. Érzékenyítő tréning módszerrel érték el a pedagógusokat és diákokat, elindították az iskolák fejlesztését, mely folyamatban mindegyik intézményt a szervezet 1-1 mentora segítette. Intézményenként egy-egy nyílt nap keretében tartottak az intézmények házi konferenciákat, ahol közösen áttekintették és megosztották egymással a megszerzett tapasztalatokat és eredményeket.
A megvalósító szervezet a projektben egy hálózat megalapozását, kezdeményezését vállalta, mely érdekében a projektben részt vevő intézmények delegáltjai, képviselői kiválasztották a program folytatásában részt vevő, öt új intézményt is.
A projekt végén két különálló eseményként valósult meg a záró rendezvény. A szervezetnek lehetősége nyílt a projekt céljait, menetét, problematikáját, eredményeit a Miskolci Egyetemen megtartott IX. Tanítani Konferencián széles körben megbeszélni, a nehézségeket elemezni.
A projekt elején diákok és vezetők számára készített kérdőívekkel mérték fel a kiinduló állapotot, majd a projekt végén szintén kérdőívek segítségével vizsgálták az elért fejlődést, melyet záró tanulmány formájában publikált a szervezet.
A projektben vállalt fejlesztési programok segítettek a tanulóknak megismerni és megelőzni a konfliktusos helyzeteket, megtapasztalhatták az aktív részvételt, a döntéshozatali folyamatokat és az ezekkel együtt járó felelősséget is, saját véleményt lettek képesek megformálni a választás, a civilitás terén. Minden intézményben javult a diákönkormányzatok megválasztásának kultúrája, a diákvezetők tevékenyebbek lettek, a diákönkormányzatot segítő pedagógusok tevékenysége is tudatosabb és érzékenyebb lett, valamint a diákok iskolai közéleti tevékenység iránti vitakultúrája és érdeklődése élénkült.

 

Vissza a projektekhez