Támogatott projektek

Projekt címe Történelmi emlékezet és autentikus történelmi helyszínek - Virtuális találkozások túlélőkkel és szemtanúkkal zsidó helytörténeti séták nyomán vidéki városokban: Interaktív holokauszt-oktatási és aktív állampolgárságra nevelési program
Projektazonosító NCTA-2015-10973-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért
Levelezési cím 1137 Budapest, Szent István krt. 20. I.1.
Telefon 06 1 3203190
Email zachor2007@gmail.com
Honlap http://www.zachor.hu
Projektfelelős Szőnyi Andrea
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 54,766 €

A projekt célja egy lokalizált oktatási program létrehozása volt, amely segít a fiataloknak jobban megismerni városuk szellemi és kulturális értékeit, történelmét (a diákok ismereteinek gyarapításán túl, a gondolkodásuk fejlesztése, aktív cselekvésre késztetése). Továbbá egy olyan világkép kialakítása, amelyben a fiatalok befogadóbbak, nyitottabbak a társadalmi sokszínűségre, a kisebbségekre, hosszabb távon a program hatással van rájuk és ezáltal a kirekesztéssel szemben aktívan fellépő, tudatos állampolgárok lesznek.

A projekt megvalósítói 5 településről (Miskolc, Pécs, Békéscsaba, Aszód, Szeged) vontak be iskolákat és tanulókat. A bevont pedagógusok részt vettek egy tréningen, ahol videóinterjú-részletekkel gazdagított városi történeti sétákról és azok módszertanáról tanulhattak és bemutatásra kerültek a már lezajlott budapesti városi séták. Helytörténeti kutatásokban vettek részt a projektbe bevont fiatalok a helyi tanárok irányításával és minden településhez elkészítettek egy útvonaltervet, részletesen feltárták a séta útvonalán található épületekhez, utcarészekhez köthető helyi történéseket, élettörténeteket. Ezzel párhuzamosan folyt a kutatás a USC Soá Alapítvány archívumában, amelyet a településeken kijelölt pedagógusok végeztek. A kutatás során a bevont tanárok megnézték az adott városokhoz köthető interjúkat, és leszűkítették a felhasználhatók számát. Ezeket minden településen a pályázó szervezet munkatársai, a helyi pedagógusok és a fiatalok választották ki. A projekt megvalósítói a bevont pedagógusoknak és fiataloknak megtartották a budapesti sétákat, ezáltal a fiatalok jobban meg tudták fogalmazni, miért vettek részt a projektben, illetve hogy miért fontos nekik és másoknak ez a téma. Az elkészült oktatási program tesztje minden településen megvalósult és többször végigjárták az útvonalakat. A vezetőtanárok összesen 28 alkalommal megtartották a sétákat a máshonnan érkező diákoknak és pedagógusoknak. Az oktatási programot mindegyik településen bemutatták más tanároknak és multiplikátoroknak. A sétákon túl, a tréningeken ismerték meg a helyi kollégák az új oktatási programot, a módszertani hátteret és a projekt során szerzett tapasztalatokat.

A fiatalok és a pedagógusok aktív részvételének köszönhetően jobban megismerték a települések történelmét, illetve szellemi és kulturális értékeit. A fiatalok a közös munka során megismerték a településeken élt zsidó közösségek életét, és ezáltal nyitottabbá váltak a kisebbségek iránt. A bevont fiatalok érzékletesen, személyes, emberi történeteken keresztül ismerték meg a zsidóság történetét, így forráskritikai szemléletük és szintetizáló készségük is fejlődött. A pedagógusok számára is inspirálóak voltak az innovatív, a tanfelügyeleti szerveknek megfelelő, a hagyományos oktatási keretekhez képest szabadabb, ám a Nemzeti Alaptantervben található és a kerettantervi követelményekhez illeszkedő foglalkozások.

 

Vissza a projektekhez