Támogatott projektek

Projekt címe VESTA Program a bántalmazott nők védelmére
Projektazonosító NCTA-2015-10983-B
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Levelezési cím 8900 Zalaegerszeg, Disz tér 7.
Telefon 00 36 92 510 415
Email laszlodomotor.dr@gmail.com
Honlap http://www.voroskereszt.hu
Projektfelelős dr. Dömötör László
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 49,642 €

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
NCTA-2015-10983-B

A pályázó szervezet által működtetett családok átmeneti otthona intézmény meglévő infrastruktúrája és szakembereire épülő komplex védelmi rendszer jött létre, mely alkalmas a bántalmazott nők és gyerekeik krízishelyzetének gyors kezelésére: biztonságos szállás azonnali igénybevétele, és a kialakult élethelyzet komplex menedzselése. Az intézményben egy 4 férőhelyes, biztonságos tartózkodást lehetővé tevő lakószoba létesült, mely az intézmény alapműködés szerinti ellátotti létszámától elkülönülten az ide befogadott bántalmazott nőknek és gyermekeiknek az egyéb ellátottakhoz képest többlet ellátást biztosít, ám tartózkodási idejük csak a közvetlen probléma elhárításáig terjed.

Az étellel, gyógyszerekkel való ellátáson túl az ellátottak a komplex esetkezelést biztosító Útjelző Tanácsadásban vehettek részt, amely összesen 115 esetben közreműködött. Ezen felül tematikus Vesta Körökben önsegítő beszélgetések folytak, a projektidőszak alatt 15 alkalommal összesen 71 fő bevonásával.

A projekt hosszú távú célja a családon belüli erőszak problémájának a figyelem középpontjába helyezése volt, amely érdekében kampányfilm készült. Szakmai szempontból a kompetens szervezetek érdeklődésének felkeltése, szakmai párbeszéd tematizálása és együttműködés megalapozása volt a cél. Ezt Vesta Workshopok (19 résztvevő, szakmai csoportok) és Vesta Gender Tréningek (13 résztvevő, szociális kompetenciafejlesztés) szervezésével valósították meg. A tapasztalatcserék anyagait Vesta Füzet néven terjesztett kiadványokban jelentették meg. A projekt mintegy 40 fő részvételével egy szakmai konferenciával zárult.

 

Vissza a projektekhez