Támogatott projektek

Projekt címe Aktív Ifjúság Zalában
Projektazonosító NCTA-2015-11078-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Zalai Hazatérők Egyesülete
Levelezési cím 8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos u 36
Telefon 83362204; 305224403; 307089843
Email hazaterok@gmail.com
Honlap http://www.hazaterok.hu
Projektfelelős Boda Adrienn
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2016. március 31.
Támogatás összege 14,462 €

A zalaszentgróti térségben több évtizedes múltra tekint vissza a fiatalokkal való tudatos foglalkozás. Itt alakult meg az elsők között a Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Türjén, illetve számos olyan program folyt, mely a fiatalok helyben tartását, megtartását és aktivizálását célozta meg. E programok eredményeképpen számos fiatal került be a döntéshozásba, civil szervezetekbe. Ez a folyamat azonban az elmúlt években az átalakítások, személyi változások és a források beszűkülése miatt megakadt, és azok, akik korábban a fiatalokkal foglalkoztak, lassan „kikopnak”, így érzékelhető egy korosztály kimaradása a közösségi folyamatokból. A digitális világ hozta változásokban a fiatalokra általánosan jellemző, hogy csak kis százalékuk vesz részt aktívan az offline közösségi életben, és kevesen tartoznak civil szervezetekhez. A részvétel, illetve a véleményformálás lehetőségeivel kevésbé élnek, érdektelennek tűnnek, mely megfigyelhető volt a 2014-es választások során is.
A projekt a fiatalok aktivitását célozta meg, mely főként a 12-25 éves korosztályra fókuszált. Fontos cél volt a fiatalok kompetenciáinak, kreativitásának és érdekérvényesítő képességének fejlesztése, amelyet Zalabér, Türje, Tekenye, Zalaszentlászló és Zalaszentgrót településeken végeztek.
A projekt során a közreműködők felkeresték a településeken élő fiatalokat és a véleményük alapján elkészítették a települések SWOT analízisét. 14 csoportban projektműhelyeket valósítottak meg, ahol a fiatalok kidolgozták saját mini projektjüket, melyek elsősorban közösségi programok szervezésére fókuszáltak (pl. túra, klubesemény, élőtársas játékok). Az településeken bemutatták a projekteket a települési döntéshozóknak.
Zalaszentgróton a 10 településrész között identitáserősítő vetélkedő sorozatot szerveztek. Megtartották a zalaszentgróti Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (TGYIÖ) választását, majd az ifjúsági képviselők ünnepélyes eskütételét. A TGYIÖ bázisa a Fecskeház Központ és Ifjúsági Centrum lett, amelyet a projekt során felújítottak.
A projekt tevékenységeinek hatására a helyi fiatalok aktivizálódtak, közösségi akciókat és programokat valósítottak meg, identitástudatuk erősödött, és belső erőforrásaik fejlődtek. A projekt során tovább erősödött a projektet megvalósító szervezet együttműködése intézményekkel, iskolákkal, önkormányzatokkal és képviselőkkel.

 

Vissza a projektekhez