Támogatott projektek

Projekt címe "Egységben a CIVIL -erő""
Projektazonosító NCTA-2013-1148-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Polgárőr Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 3121 Somoskőújfalu, Puskin utca 1.
Telefon 06309702225
Email somosbkke@gmail.com
Honlap http://www.bkke.5mp.eu
Projektfelelős Egyed Rezső
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2013. november 30.
Támogatás összege 5,571 €

A projekt célja a somoskőújfalui lakosok biztonságérzetének növelése, a Szomszédok Egymásért Mozgalom elindítása és aktívabb közösségi élet, szorosabb összefogás elősegítése a civil szervezetek közt. Mindezt csoportbeszélgetésekkel, falunappal, csapatépítéssel és önkéntesek toborzásával szeretné elérni az egyesület.
A pályázó szervezet, közvetlenül a projekttel, a településen működő civil szervezeteket, saját egyesületét, illetve a település lakosságát, közvetve pedig a térség lakosait célozta meg.
A projekt során végrehajtandó tevékenységeinek tervezésekor figyelembe vették a helyi adottságokat és azt, hogy mely módszer segíti a leghatékonyabban a probléma megoldását. A tevékenységek igen változatosak, sokfélék voltak: megbeszélés, konferencia, csapatépítő tréning, fórum, falunapi rendezvényre történő „kitelepülés”, valamint szakmai nap és tagtoborzó napok megrendezése.
A 2013.08.30-án a Művelődési Házban megtartott Civil Egyeztető Fórumon a településen működő civil szervezetek tagsága vett részt. A tevékenységek közül az egyik leghangsúlyosabb a 2013.09.07-én, a Kamionparkolóban megrendezésre került Falunapon történő megjelenésük volt. Ezen rendezvényen való megjelenés révén a lakosság széles rétegét tudták megszólítani. Sátraikban lehetőséget biztosítottak a helybeli civil szervezeteknek és szakmai partnereiknek a bemutatkozására. Tájékoztatókat, bemutatókat tartottak, rajzpályázatot hirdettek gyermekek részére, a felnőttek bűnmegelőzési totót tölthettek ki, játékos vetélkedőt szerveztek a lakosság érdeklődő tagjainak aktív bevonásával. A Falunap kiváló alkalmat teremtett az önkéntesek bázisának szélesítésére, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) népszerűsítésére, az ahhoz történő csatlakozásra.
A pályázó szervezet a projektet sikeresen népszerűsítette a helyi, illetve a környékbeli lakosság körében is. Az általuk megtartott rendezvényeken az érdeklődők nagy számban vettek részt. A projektindító megbeszélésen 35 fő egyesületi tag volt jelen. A Civil Egyeztető Fórumon a településen működő civil szervezetek tagsága és a téma iránt érdeklődő lakosságból 55 fő vett részt. A somoskőújfalui Falunapon a lakosság szélesebb rétegeit tudták megszólítani. A közel 1000 résztvevőből sátraikban is több százan megfordultak. A SZEM három tagtoborzó napján összesen 135 fő, rendezvényenként 44-46 fő volt a létszám. A Szervezetfejlesztő Szakmai Napra az egyesületük tagjain kívül a környékbeli járási polgárőr egyesületek vezetői és az Igazságügyi Szolgálat képviselői kaptak meghívást. A jelenlévők száma 30 fő volt. Az igen nagy siket aratott Csapatépítő Tréningen 25 fő egyesületi tag és szimpatizáns vett részt. A Projektzáró Konferencián az egyesületi tagok és a térség szakmai szervezeteinek képviselői, összesen 25 fő vett részt.
A tervezett mennyiségi és minőségi eredményeket a projekt végére sikerült elérniük. A szervezet munkájába újonnan bekapcsolódó személyek (tagok) számának projekt előtti értéke 42 fő volt, mely a projekt végére 52 főre emelkedett.
A projekt tevékenységeit a pályázó példaértékű, lelkes hozzáállással bonyolította le, érezhető a lokálpatriotizmus, a településért való tenni akarás. Somoskőújfalun megbolydult az élet, megindult a kommunikáció a szervezetek között, nem csak a település határain belül hatott a projekt.

 

Vissza a projektekhez