Támogatott projektek

Projekt címe Felelősség a jövőmért, a jövőnkért
Projektazonosító NCTA-2013-1274-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület
Levelezési cím 9022 Győr, Batthyány tér 15.
Telefon +36-30/2873-509
Email iskolaesely@gmail.com
Honlap http://www.iskola-esely.hu
Projektfelelős Dr. Szakácsné Foki Katalin
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. február 28.
Támogatás összege 8,748 €

Az Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület projektjének középpontjában a bevont gyermekek tudatos jövőtervezésének kialakítása állt. A projektben résztvevő tanulók a Fiáth János Általános Iskola töltéstavai és győrsági 10-14 éves diákjai voltak. Az önismeret fejlesztése, az önfejlesztés igénye, a tudatos életvezetés, a másokért végzett munka fontosságának felismerése, az önkéntes tevékenységre való szándék, az önálló véleményalkotás és a tenni akarás készségének kialakítása, fejlesztése volt a projekt elsődleges célja.
A pályázó szervezet sikeresen megvalósította a tervezett tevékenységeket; létrejött többek között a Rajtunk is áll pedagógus tréning, a Segítünk jövőt tervezni műhely, a Felelős vagyok magamért, másokért diáktréning, a Diákőrjárat klub, a Falu-Diák Fórum, az értékelő és programfejlesztő diáktábor, valamint a tervezett kiállítás. A projektben részt vevő egyetemi hallgatók dolgozatai alapján elkészült a tervezett kiadvány is.
Az iskola nagy hangsúlyt fektetett jövőtervező, pályaorientációs programjának elkészítésére, melyet a jövőben be kíván építeni saját programjába, követve a Falu-Diák Fórum példáját, mely már sikeresen beépült mind a tanulók, mind a faluvezetés életébe.
A tervezett programok szervezése és kivitelezése szoros együttműködésben, rendkívül sikeres módon valósult meg. A projektben részt vevő fiatalok (egyetemi hallgatók, diákok) színvonalas teljesítménye kiemelt figyelmet érdemel.

 

Vissza a projektekhez