Támogatott projektek

Projekt címe Tegyünk Együtt Alsónánáért!
Projektazonosító NCTA-2013-2349-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Galagonya Egyesület
Levelezési cím 7147 Alsónána, Rákóczi u. 19.
Telefon 06/30-654-55-68; 06/30-654-55-58
Email galagonyatabor@gmail.com
Projektfelelős Puskásné Málinger Zsuzsanna
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.
Támogatás összege 7,579 €

A projekt célja a közösségi élet fellendítése és a lakosok bevonása az alsónánai közéletbe közösségi programok, és közös stratégiai tervezés segítségével. A program ösztönzi az önszerveződő csoportok alakulását és aktivizálja a meglévőket valamint felkészíti őket az önálló, független működésre. Hosszú távú cél, hogy a falu lakói tudatos állampolgárként, az önkormányzattal partneri együttműködésben dolgozzanak a falu fejlesztéséért. A programok közvetett célcsoportja a környező települések lakói: Szálka, Mórágy, Kismórágy, Bátaapáti, Várdomb (9400 fő), és a kistérség polgármesterei (25 fő).

Kitűzött céljaik megvalósultak: feléledt a falu, a projekt végére megértették az itt élő emberek a lényeget: Tegyünk Együtt Alsónánáért! Sikerült az embereket kimozdítani otthonról, aktivizálni stagnáló szervezetet (Nyugdíjas Klub), felpezsdíteni a falu életét. Az emberek megszokták és megszerették a havilapot, amelyet a pályázó szervezet faluújságként kezelt, minden fontos eseményt megjelentetve benne. Új kezdeményezések indultak, nem csak a projektek beindulásával, hanem kisebb közösségek alakulásával: baba-mama klub, női csoport (egyelőre heti 3 tornával), sakk szakkör fiatalok és idősebbek együttműködésével. A projektcsoportok: ifjúsági, virágosító, kulturális, egészségtudatos, turisztikai, és generációk közötti együttműködés témákban is önállóan működnek, egyes projektelemeket már megvalósítva, vagy megkezdve.

A Galagonya Egyesület a támogatásnak hála, tartott például majálist, falutakarító napot, rendeztek retrodiscot és nyárnyitó ünnepséget is. A támogatásból jutott forrás a szakmai képességek javítására is, ezt szolgálta többek között a forrásteremtő és a projektmenedzsment képzés. A projekt eredményeként megjelent Nánai Napló mind a tizenkét példánya online is elérhető Alsónána honlapján (www.alsonana.hu), ezen kívül itt megtekinthetők a projekt során megtervezett és kinyomtatott plakátok is.
Szervezetük sokat tanult az elmúlt egy évben, elsősorban szervezeti- és projektmenedzsment területeken. Fejlődtek kommunikációjukban és a falu lakóival történő kapcsolattartásban. Erősödtek a társadalmi párbeszéd szervezésében és technikáiban, és megtapasztalták, hogy képesek a falu lakóit megszólítani, aktivizálni közös célok megvalósítása mentén. Hírnevük, tagjaik, önkénteseik, támogatóik száma is növekedett, partnereik lettek a térségben más szervezetek is. A térségben ismertek és elismertek lettek a projekt megvalósítása miatt, amelyet a jövőben partnerségi fejlesztések tervezésében, forrásteremtésben terveznek kamatoztatni.

Alsónánán nagyon kedves emberek élnek, és nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy emellett rendkívül szorgalmas, nyitott, szakmai szempontból felkészült csapat alkotja a Galagonya Egyesületet. A személyes találkozás csak megerősített minket azon a hitünkben, hogy igenis manapság egyre nagyobb szükség van, különösen az Alsónánához hasonló kistelepüléseken, a Galagonya Egyesülethez hasonlatos tetterős civil szervezetekre.

 

Vissza a projektekhez