Támogatott projektek

Projekt címe Virtuális találkozások túlélőkkel és szemtanúkkal zsidó helytörténeti séták nyomán – informális oktatási program
Projektazonosító NCTA-2013-2687-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért
Levelezési cím 1136 Budapest, Szent István krt. 20. I.1.
Telefon 06 1 3203190
Email andrea.szonyi@gmail.com
Honlap http://www.emlekezem.hu
Projektfelelős Szőnyi Andrea
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.
Támogatás összege 9,787 €

A Zachor Alapítvány informális oktatási programjában helyi történeti séták szervezésével szeretné megismertetni a diákokkal a magyarországi zsidóság történetét, hagyományait, a holokauszt eseményeit és következményeit. A projekt célja hogy a kisebbségek elfogadása, valamint a gyűlöletbeszéd és a diszkrimináció elutasítása a mindennapi kultúra részévé váljon.

Céljuk volt, hogy az ismeretek, információk átadásával gondolkodásra késztessék a diákokat, segítsék őket abban, hogy a megszerzett ismeretek integrálásával kritikai gondolkodásuk fejlődjön, hosszabb távon pedig jelentős attitűd-változást érjenek el. A program során a résztvevők tudása gyarapodott, ami hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy felelős állampolgárokká váljanak. A szélesebb közönség pedig ezáltal toleránsabb, elfogadóbb közegben élhet. A program következtében a célcsoport tagjai – diákok és tanárok egyaránt – elgondolkodtak az előítéletek és kirekesztés következményein, gondolataikat a sétákon megosztották társaikkal. Felismerték az egyén szerepét az előítéletesség elleni küzdelemben, a diszkrimináció eltűrésében és gyakorlásában, megértették, hogy a társadalmi jelenségek nem egy “absztrakt gonosz” művei, hogy a történelem velünk, egyes emberekkel történik. Sikerült megszólítaniuk és érdeklődővé tenniük a tanárok egy jelentős csoportját, akiknek a fiatalok elérésében kulcsszerepe van. Együttműködést kezdeményeztek szakmai intézetekkel, mely a projekt időtartamán túl is folytatódik majd. Alapítványuk önkéntes bázisa növekedett, sőt jelen tanévtől kezdődően nem csupán az ELTE PPK Interkulturális Pedagógia és Pszichológia MA szakán tanuló hallgatókat várják gyakornokként, hanem a középiskolások számára előírt iskolai közösségi szolgálatot is tölthetik náluk a diákok. Tapasztalataik alapján programjukat tovább kívánják fejleszteni, illetve a programra speciális képzéseket terveznek kidolgozni a közeljövőben. Programjuk sok embert ért el, szervezetük ismertsége, támogatottsága és hatása nőtt.

A projekt kivitelezését felölelő tizenkét hónap nem volt mindig könnyű, azonban az elért eredmények, - melyeknek jelentős része nem kézzel fogható, és nem azonnal érzékelhető, - bizonyítja, hogy igenis megéri tenni azért, hogy a felnövekvő generáció, már egy elfogadóbb és mindenki számára egyformán élhető világban éljen.

 

Vissza a projektekhez