Támogatott projektek

Projekt címe Peer Kapitány (Segítők a Sarokról)
Projektazonosító NCTA-2013-2743-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
Levelezési cím 1095 Budapest, Gát utca 25. I/8.
Telefon +3612157833
Email riakovable@gmail.com
Honlap http://www.kekpont.hu
Projektfelelős Szabó Viktória
Projekt időszaka 2013. szeptember 2. - 2014. augusztus 1.
Támogatás összege 9,996 €

A projekt célja egy sorstárs vezérelt intervenciós modell bevezetése a Kék Pont Alapítvány VIII. kerületi Kontakt tűcsere programjában. A sorstárs (peer) alapú program olyan megközelítést jelent, amelyben intravénás szerhasználók adnak informális támogatást más intravénás szerhasználóknak. A projekt feladata megtalálni és kiválasztani azokat a klienseket, akik a közös munkába bevonódva szorosabb együttműködéssel, képzéssel maguk is sorstárs segítőkké válhatnak. Ezzel egyrészt segítik a szervezet által a program célcsoportjában elérni kívánt célok hatékonyabb megvalósulását, másrészt olyan gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, különböző készségeket sajátíthatnak el, amelyeket a programon kívül, életük egyéb területein is tudnak majd hasznosítani. A célcsoport a tűcsere programba már bevont, ezres nagyságrendű, izolált, az állami ellátórendszerrel nem, vagy csak esetlegesen kapcsolatba kerülő, szocio-kulturális gettóban, mélyszegénységben élő, magukat romáknak valló intravénás szerfogyasztók.
A projekt eredményeként egy olyan újfajta empowerment szellemiségű közösségépítés kezdődhet Mo. legnagyobb kliensszámú VIII. ker-i tűcsere programjában, közvetve a Kék Pont Alapítványban is, ahol a célcsoporttal, az érintettekkel közös részvételben dolgozunk, a szolgáltatások tervezésétől az evaluációs szakaszig.

Az intravénás szerhasználókat a társadalom sokszor inkább bűnözőkként, saját és környezetük életét tönkretevő emberekként látja, és kevesen veszik észre, hogy itt is olyan állampolgárokkal állunk szemben, akik képesek arra, hogy felelősséget vállaljanak, segítsenek társaiknak, és akik egészségének károsodása csökkenthető.

A projekt keretében az érintetteket elsőként vonták be szakmai munkába Magyarországon, lehetőséget adva számukra, hogy megtapasztalják, ők is tudnak segíteni másokon, illetve, hogy az ő véleményük és őszinte megnyilatkozásaik nagyban segíthetik a droghasználókkal foglalkozó szervezetek munkáját. A sorstárssegítők önképe, önértékelése nagyban javult a folyamat során, amelyben megtapasztalhatták, hogy ők is képesek alakítani a világot, amiben élnek.

A partnerként kezelt kortárs segítők számos olyan információt nyújtottak a projekt során a szakmai megvalósítóknak, amelyeket a szervezet a jövőben érdemben fel tud használni. A kezdeményezés bizonyította, hogy a sorstárs segítői modell – ami számos eltérő helyen és csoportban világszerte jelentős eredményeket hozott a sérülékeny csoportok informálása, szemléletformálása és aktivizálása terén – a 8. kerületi intravénás szerhasználók körében is működőképes. A bevont emberek közül többen felismerték, hogy hasznos, örömteli tevékenységre is képesek. „Jó, hogy a foglalkozáson töltött időt nem anyagozással és anyag utáni szaladgálással töltöm, hanem értelmes munkával.” – osztotta meg véleményét az egyik kortárssegítő. Ahhoz, hogy a bevont érintettek valóban motiváltakká és aktívakká váljanak, természetesen nélkülözhetetlen volt, hogy a munkatársak nyitottak legyenek, rájuk, és partnerként forduljanak feléjük. Ahogy az egyik kortárs fogalmazott a velük foglalkozó szakembernek: „itt tényleg meghallgattok minket, és nem bántok velünk bűnözőkként.”

A projekt jótékony hatásai nem csupán a szerhasználóknak, hanem a környék más lakói számára is nyilvánvalóvá vált. Hiszen, ahogy az egyik – korábban drogszeméttel szennyezett – ház lakói megállapították: „Mióta ide járnak, tényleg nincs fecskendő a házban.”

 

Vissza a projektekhez