Támogatott projektek

Projekt címe Semmit rólunk, nélkülünk! - Társadalmi vita a szexmunkások esélyegyenlőségének javításáért
Projektazonosító NCTA-2013-2847-B
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Levelezési cím 1114 Budapest, Bocskai út 17.
Telefon 06-20-334-52-10; 06-1-209-52-25
Email info@szexmunka.hu
Honlap http://www.szexmunka.hu
Projektfelelős Földi Ágnes
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. szeptember 1.
Támogatás összege 9,922 €

A projekt célja, hogy teret nyisson a marginalizált helyzetű szexmunkásoknak arra, hogy saját érdekeiket képviseljék és megalapozzák a jelenlegi stigmatizáló közgondolkozás megváltozását és igényeikre reflektáló széleskörű vitákat és közpolitika alkotást.
A projekt közvetlen célcsoportja: közvélemény, döntéshozás és prostitúcióval foglalkozó szakma képviselői.
A projekt közvetett célcsoportja: a magyarországi kb. 15000 szexmunkás (javarészt alacsony jövedelmű, képzetlen nők, gyermeküket egyedül nevelő anyák, magas a roma kisebbséghez tartozók aránya).
Tevékenységek:
1. Szexmunkás aktivisták toborzása
2. Empowerment tréningsorozat és mentorálás szexmunkásoknak
3. Szexmunkás portrésorozat és kiállítás
4. Jogsegélyszolgálat
5. Hatásvizsgálat összeállítása a szabálysértési törvény hatásairól a szexmunkásokra
6. Egyeztetések a döntéshozás képviselőivel az ENSZ CEDAW Bizottságának ajánlásai alapján
7. Semmit rólunk, nélkülünk! - Konferencia a szexmunkáról
A projekt eredményeinek hatásaként azt várjuk, hogy a prostitúció körüli szakmai és társadalmi diskurzus inkluzívabbá válik, és a szexmunkások nézőpontjainak megismerése után nagyobb hajlandóságot mutatnak a szakemberek, döntéshozók arra, hogy az érintettek felszólalási lehetőségét biztosítják. A prostitúciós jelenség újfajta tematizálása olyan új megközelítés meggyökerezését váltja ki elsősorban a médiában, mely az önként szexmunkát vállalókat nem áldozatként, hanem sorsáért felelősséget vállaló nőként mutatja be.

 

Vissza a projektekhez