Támogatott projektek

Projekt címe KOMATÁL
Projektazonosító NCTA-2013-2980-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
Levelezési cím 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. Hősök utca 11.
Telefon 0036209382464
Email smery01@freemail.hu
Honlap http://-
Projektfelelős Sütő Mária Márta
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. május 30.
Támogatás összege 7,923 €

A Románság Hagyományaiért Egyesület települési civil kerekasztalt hoz létre Medgyesházán, egy rendkívül szegény régióban. A cél a helyi civil részvétel, érdekérvényesítés és együttműködés erősítése szervezetfejlesztéssel, csapatépítő tréningekkel, műhelyekkel és egyéb módszerekkel. A kerekasztalban hat civil szervezet vesz részt összesen 14-16 szereplővel.

A Medgyesegyházán példaértékű profizmussal, szakmaisággal, pontossággal lezajlott projekt elsődleges célja a helyi civil szervezetek közti együttműködés elősegítése, megindítása volt. Ezen kívánalmaknak a kezdeményezés maximálisan eleget tett. A jól megválasztott tevékenységek hatására megindult a párbeszéd a civil társadalom tagjai közt. A projekt külön erőssége a helyi identitásra épülő, ám ennek ellenére ki felé is nyitott szervezői hozzáállás.
A projekt célcsoportjait a településen működő aktív és inaktív civil szervezetek vezetői képezték, a tevékenységeket, ezen célcsoportok igényeit figyelembe véve tervezték meg, illetve folytatták le.
A nonprofit szektor tagjai között folyó párbeszéd megtestesülése a projekt révén létrejött Civil Kerekasztal. A kezdeményezés hatására Medgyesegyházán javult a civil szektor elismertsége. Megteremtődött egy aktívabb állampolgári részvétel fenntartható lehetősége a lokális döntéshozatalban, csakúgy, mint a civil kontroll gyakorlása települési szinten.
A projekt során a pályázó, a megfelelően kiválasztott tevékenységek által, széles körben tudott hatni. A projekt részeként a pályázó egyesület szervezett probléma érzékenyítő, illetve Erdélyben lezajlott csapatépítő tréninget is. Ezek mellett különösen nagy sikerrel Komatál-szervezetlátogatásokat (megvendégeléssel egybekötött alkalmak ezek, ahol jobban megismerik egymást a résztvevő szervezetek). A Komatál-látogatások sikerét fémjelzi, hogy az eredetileg tervezett öt alkalom helyett összesen kilencszer került sor ilyen eseményre, 122 személlyel kerültek kapcsolatba általa. Szakmai szempontból a projekt tevékenység-spektrumának gerincét a nagyszámú civil szervezet részvételével lefolytatott műhelymunka képezte. A műhelymunkák alkalmával a résztvevő szervezetek közösen javaslatokat tettek, az akkor még megalakulása előtt álló Medgyesegyházi Civil Kerekasztal jövőben működtetésére. A tevékenységek kitértek a bevont civil szervezetek vezetőinek képzésére is a vezetői coaching-ok révén.
A kivitelezés során a pályázó megfelelő nyilvánosságot biztosított a projektnek, mind a hagyományos mind pedig az online média felületén keresztül.

 

Vissza a projektekhez