Támogatott projektek

Projekt címe Szárnyas malac éve
Projektazonosító NCTA-2013-3280-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Lendületben Kicsikért és Nagyokért Egyesület
Levelezési cím 7923 Patapoklosi, 7923 Patapoklosi Rákóczi u. 50. Nem releváns
Telefon 06309084355; 06209968079
Email szilvia.karolyi@freemail.hu
Honlap http://Nem rendelkezünk vele
Projektfelelős Károlyiné Vári Szilvia
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. november 15.
Támogatás összege 6,849 €

A projekt átfogó célja volt rendszeres gyermekprogramokat biztosítani Patapoklosi településen. A projekt tevékenységeinek célja volt, hogy a programban vegyenek részt eltérő társadalmi, gazdasági réteghez tartozó, roma és magyar nemzetiségű családok; alakuljon ki párbeszéd a településen élők között a korábban az ellentétek miatt nem érintkező társadalmi csoporton belül; a szakmai kézműves műhely munkájába bekapcsolódjanak helyi civil szerveztek, és több civil szervezettel együttműködve egy közös projektet valósítsanak meg. A résztvevők kiválasztásában elsődleges szempont volt a társadalmi sokszínűség megjelenítése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a részvétel biztosításával. A tevékenységek lebonyolításával a településen lévő társadalmi és nemzetiségi ellentétek oldása, ezáltal a közösség fejlesztése, a szolidaritás növelése is volt a cél. A kezdeményezés a céloknak megfelelően zajlott le, különösen a falura jellemző megosztottság és ellentét tűnik gyengülőnek. Létrejött egy bábszínházi előadás a projekt záró rendezvényének keretében. A szervezet folyamatosan szervezi a gyerekek részére a kézműves foglalkozásokat, beépítve a projektben tanult technikákkal, az elkészült bábparaván és bábok felhasználásával 2014 karácsonyára, a projekt lebonyolítását követően új mesét dolgozott fel a közösség. A gyerekek számára Játéktárat hoztak létre, amelynek darabjait rendszeresen kölcsönzik a gyerekek.
A szervezet a projekt lebonyolításához a települési önkormányzattól használatba kapta a Tájház épületének két helyiségét, illetve a hozzá kapcsolódó mosdót. Az épület felújítását a szervezet elvégezte.
A civil szektor megítélése pozitívabb lett a kezdeményezésbe utólag bekapcsolódottak miatt, bővült a csatlakozó civil szervezetek résztvevőinek módszertani bázisa, az eredmények több településen élők életében jelentenek változásokat. A projekt szakmai kézműves műhelyének munkájába 5 civil szervezet kapcsolódott be, erősítve ezzel a szervezetek módszertani tudását valamint segítve az együttműködések további szakmai bővítését. A csatlakozó civil szervezetek településeiken beillesztették gyermek- és közösségi programjaik rendszerébe a tanult új kézműves technikákat. A közösségi aktivitás növekedését támasztja alá, hogy a szervezet önkénteseinek száma növekedett, nőtt az egyesület taglétszáma, a közösség aktív résztvevővé vált a falu életében. Az önkéntes munkába bevonásra kerültek a hátrányos helyzetű csoportok tagjai is, így a társadalmi elfogadás növekedésében jelentős szerepet játszott a közös munka. A projekt lebonyolításának hatására a szervezet gyakorlatot szerzett pályázó szervezetként dokumentáció készítésében, ütemezett tevékenységek megvalósításában és pénzügyi elszámolásában, 2014-ben pedig további pályázatot bonyolítottak le az MVH támogatásával, felújították a patai Faluházat, így a község is rendelkezik már közösségi térrel. A szervezet szélesebb társadalmi problémák megoldását is fel tudja vállalni, mivel a tagok közül 2 fő bekerült a települési önkormányzatba polgármesterként és képviselőként, így a települési szintű problémák megoldásában közvetlen segítséget tudnak nyújtani. A projekt hatására nőtt a településen élők helyi ügyekben való véleménynyilvánítása és részvétele a közösségi ügyeket illetően.
A projektről bemutatkozó kiadvány készült 300 példányban, amelyből a projektben résztvevők, valamint az egyesületet segítő szervezetek is kaptak. A projekt megfelelő nyilvánossággal zajlott le, a lebonyolító szervezet a közösségi oldalán (https://www.facebook.com/lendulettel.kicsikertesnagyokert?fref=ts) jelentős aktivitást mutatott a projektidőszak második felében. A bábelőadások videója elérhető a közösségi oldalon, valamint az alábbi csatornán: https://www.youtube.com/watch?v=BYhUH0xPEyk

 

Vissza a projektekhez