Támogatott projektek

Projekt címe Egy/Másért: Játékkal a tehetséges gyermekekért
Projektazonosító NCTA-2013-3400-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért
Levelezési cím 6725 Szeged, Alföldi u. 22. II. Ép. C. Lh. III/15. -
Telefon +36-30/8903161
Email info@diaktanacsado.hu
Honlap http://www.diaktanacsado.hu
Projektfelelős Csetreki Rita Renáta
Projekt időszaka 2013. július 1. - 2014. június 30.
Támogatás összege 9,525 €

A rendezvénysorozat a fogyatékos emberek elfogadottságát növeli, és lehetőséget teremt, hogy pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutassák meg magukat. A projekt egy hat + 1 alkalomból álló fejlesztő és tehetséggondozó kreatív programsorozatból áll, zárórendezvénye egy \"játszónap\" ahol a mozgássérült, hallássérült, látássérült fiatalok (14-30 éves korosztály) és egészséges emberek közösen töltik el aktívan és hasznosan a szabadidejüket.

A fogyatékos gyermekek fejlesztésében különösen nagy jelentősége van a kreatív munkának és a sportnak, a mozgásfejlesztésnek. A sportolás, a versengés, az eredmények értékelése a szűkebb és a tágabb környezet által, a sikerélmény elősegíti a testi és az idegrendszeri fejlődést, kedvezően hat a sérült fiatalok személyiségének fejlődésére, az önismeretre, az önértékelésre. A különböző fogyatékosságokhoz alkalmazkodó speciális mozgásfejlesztés fontos szerepet tölt be a fogyatékosok rehabilitációjában, abban az összetett fejlesztő tevékenységben, amellyel kompenzálhatóvá válnak a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságból eredő hátrányok. Ennek megfelelően a program alapvetően a tolerancia és a másság elfogadásának „népszerűsítésére” épített. A résztvevők megismerkedhettek a fogyatékkal élők mindennapjaival, örömeikkel, nehézségeikkel, a kapcsolódó programelemek révén.
A kezdeményezéssel a szervezők mindenképpen el szerették volna érni, hogy az egészséges emberek rájöjjenek, így is léteznek, élnek emberek valamilyen fogyatékossággal. Ezt sikerült is elérniük: őket a tolerancia, a megismertetés, a tájékoztatás hatékony „elsajátításával” kívánták bevezetni a fogyatékkal élők világába. Remélhetőleg a programmal elindul egy olyan fejlesztő folyamat, programsorozat, amit akár évről évre (vagy akár rövidebb időközönként is) meg lehet ismételni. Amennyiben a program népszerű úgy a programot egyéb források bevonásával ki lehet terjeszteni regionális és akár országos szintre is. Ehhez azonban szükséges más források, támogatók, együttműködő partnerek bevonása.
A projekt során végzett tevékenységekben, a foglalkozások, vagy például a játszónap során a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére), a kultúrák közti különbségek megismerése és elfogadása kiemelt jelentőségű volt.
A projekt megfelelő médianyilvánosságot kapott, mely nem csak a pályázó szervezet, de a Norvég Civil Támogatási Alap hírnevét is öregbítette. Osztottak szórólapot, kihelyeztek plakátokat. Disszeminációs céllal szerepelt a projekt rádió és televízió műsorban is, valamint saját honlapjukon is részletesen beszámoltak az eseményekről.
A szervezet a megvalósított program sikerén felbuzdulva két újabb, a tehetséggondozás területén megvalósuló programtervet is megfogalmazott amelyet egy következő pályázati ciklusban meg kíván pályázni. Amennyiben a jövőben is folytatják magas színvonalú tevékenységüket a fogyatékkal élőkért borítékolható a hasznos és eredményes munka.

 

Vissza a projektekhez