Támogatott projektek

Projekt címe Az otthon melege.
Projektazonosító NCTA-2013-3655-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Igazgyöngy Alapítvány
Levelezési cím 4100 Berettyóújfalu, 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.
Telefon 06-54-400-131
Email l.ritoknora@gmail.com
Honlap http://www.igazgyongy-alapitvany.hu
Projektfelelős L. Ritók Nóra
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.
Támogatás összege 7,692 €

A biobrikett- és a nyílászáró-programmal lépéseket teszünk az önfenntartás és lakáskorszerűsítés irányába a toldi közösség számára. Az itt megpályázott projekttel szeretnénk egyfajta jutalmazási rendszert kidolgozni, melyen keresztül a biobrikett gyártásban önkéntesen dolgozók új vagy felújított szigetelt nyílászárókhoz jutnak. Alapítványunk tulajdonában áll egy korszerű asztalos műhelyt, ahol az egyedi nyílászárók legyártásra kerülnének. Ezek egyrészről nagy értéket jelentenének a célcsoport számára, másrészről javítanának házaik szigetelésén, melynek köszönhetően csökkenne a háztartások tüzelő (biobrikett) igénye. A projekt hosszútávú költség-megtakarításhoz juttatná a résztvevőket.
A projekt helyszíne Told, egy elszegényedett zsákfalu, amely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében található. A biobrikett gyártásban várhatóan kb 30 ember fog részt venni, akiknek családja (kb. 90 ember) is részesül a biobriketthez jutás és a házak jobb szigetelésének előnyeiből.
A projekt eredményeképpen a közösségen belüli együttműködések erősödnek, a látogatóknak átadott tapasztalatokkal és ismeretekkel új kapcsolatok szövődnek, adaptálható modell leírása és kidolgozása történik. A projektben a helyi CKÖ-vel és a Profilantrop Egyesülettel fogunk együttműködni. Utóbbi a szakmai, technológiai szaktudásával segíti a projektet és a tágabb fűtéshatékonysági programunkat is.

Magyarországon számos mélyszegénységben élő embernek megoldhatatlan gondot jelent az olyan minimális lakhatási feltételek biztosítása, mint például az, hogy télen fűteni tudják az otthonaikat. Bár világszerte számos alternatív lehetőség létezik arra nézve, hogyan lehet minimális anyagi forrásból, fenntartható módon megoldani hasonló lakhatási nehézségeket, a hazai állami ellátási rendszerben nincsen olyan stratégia, ami ezeknek a lehetőségeknek teret kívánna biztosítani. Bár gáz és fa helyett lehetséges biobrikettel is fűteni, és a nyílászárók megfelelő hőszigetelése nagyban csökkentheti a fűtési költségeket, nálunk hasonló fejlesztéseket egyelőre főként csak civil szervezetek kezdeményeznek mélyszegénységben élők számára. A helyspecifikus problémák ráadásul rugalmas megoldásokat igényelnek esetleges módosításokkal, amihez az uniós pályázatok sem megfelelőek a rögzített indikátorokra fókuszáló szemléletükkel.

A kezdeményezés során félkomfortos épületek felmérésére, és nyílászáró hőszigetelések kialakítására került sor, mely folyamatba a helyi lakosok közül is többen részt vettek, akik a munkához szükséges ismereteket is elsajátíthatták. A munka során fontos volt közösen gondolkodni az érintettekkel, akik megértették, hogy türelemre van szükség, és tiszteletben tartották a felújítások sorrendjét, ugyanis hittek benne, hogy mindenkihez eljut a fejlesztés. Mivel felismerték, hogy közös érdekről van szó, a lakók egymást segítették a munkálatok során, igazi közösség tagjaiként támogatták egymást. A felújítások hatását a lakosok szó szerint a saját bőrükön érezhették, hiszen „nem jött be a szél”, „hosszabb ideig volt meleg” – ahogyan többen jelezték. Az eredmény, hogy „kevesebb tüzelő kellett” – amiről szintén egy lakó számolt be, kétségbevonhatatlan jelentőséggel bír a mélyszegénységben élő emberek életében, ahol néhány megspórolt forint is rengeteget számít. Az anyagi előny mellett az is fontos eredmény, hogy a lakosok megtapaszthatták, hogy egymást támogatva, ők maguk is képesek dolgozni azért, hogy jobb körülmények között élhessenek, felismerve a közösségi összefogásban rejlő erőt.

 

Vissza a projektekhez