Támogatott projektek

Projekt címe Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének támogatása
Projektazonosító NCTA-2013-3699-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület
Levelezési cím 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Telefon +36 30 2994 278; +36 35 501 177
Email prison.united@gmail.com
Honlap http://gyarmatbv.dyndns.hu
Projektfelelős Kovács Mihály
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. július 31.
Támogatás összege 9,077 €

A projekt célja/céljai: csökkenteni a börtönben lévő elkövetők gyerekeire gyakorolt negatív hatásokat, következményeket. Javítani az elítélt és a családja közötti kommunikációt, kapcsolattartást. A csdcs alkalmazásával a családtagok megismerhetik az elítélt börtönbeli életét és elképzeléseit a jövőről.

Célcsoport(ok): A Mesekör esetében a saját gyermekkel rendelkező önként jelentkező elítélteket kívánjuk bevonni. Csdcs esetében a szabadulás előtt álló elítéltek képezik a program célcsoportját.

Fontosabb tevékenységek: A projekt támogatása esetén szerződések megkötése. Elítéltek és a személyi állomány tájékoztatása a programokról. Önként jelentkező elítéltek kiválasztása a programba történő részvételre. Szükséges dokumentációk, szerződések aláírása az elítéltekkel. Mesekör foglalkozásainak megtartása, családi beszélők végrehajtása a betanult mese előadása a hozzátartozók részére. Családi döntéshozó csoportba bevont elítéltek kiválasztása, csdcs ülések megtartása. Szakmai konferencia megszervezése, megtartása. Szakmai tapasztalatok, protokoll összeállítása.

Együttműködések és az eredmények hasznosítása: Az Egyesület és a szakmai megvalósítók, valamint a büntetés-végrehajtás személyzete közötti kommunikáció javul. A civil szakma eredményei beépülnek a büntetés-végrehajtás gyakorlatába.

Miután valaki letölti börtön büntetését, igazán nehéz visszailleszkedni az intézményen kívüli életbe, ahol számos nehézséggel és előítélettel kell szembesülnie. Ugyanakkor a bezártság és a családjuktól való elszakadás után újult erővel, célokkal kellene nekivágnia a kinti életnek. Ezért az érintettekben újra fel kell éleszteni a fontosság érzését, növelni kell az önbizalmukat. Továbbá a családi kapcsolatok megerősítésére is szükség van, hogy egy támogató környezetbe térhessenek vissza.

Ezt szolgálják a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület által a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak és hozzátartozóik számára szervezett újszerű programok: a mesekör és a családi döntéshozó csoportkonferencia.

A Mesekör foglalkozásai keretében a résztvevő elítéltek két olyan mesét („Mirkó” és „Csillag születik” címen) írtak és vittek színre, melyek forgatókönyvét és zenei betéteit szintén saját maguk készítették el. A mesék ún. családi beszélő keretében hozzátartozóik (házastársak, gyermekek, szülők és testvérek) előtt is bemutatásra kerültek, illetve egy másik büntetés-végrehajtási intézményben is előadást tartottak. Az előadásokat övező siker minden bizonnyal növeli a résztvevők önbizalmát, hasznosság-érzését. A szülőjüktől sokszor évekig elszakított gyerekek számára is felbecsülhetetlen jelentőséggel bír, hogy apjukat pozitív, aktív szerepben láthatják – egy színdarab létrehozójaként. Az egyik fiú az előadás óta mindennap megnézi valamelyik DVD-t, amin a családi beszélő keretében előadott mese felvétele látható. Egy másik szereplő élettársával családtagjai – akik korábban kitagadták, mondván, hogy egy bűnözőhöz kötötte az életét – az előadás és az ahhoz kapcsolódó médiaszereplés óta újra beszélnek.

A családi döntéshozó csoportkonferencia módszer az elítéltek és családtagjaik közötti kommunikációt segíti elő. Ezzel a helyreállító jellegű igazságszolgáltatás egyik rendkívül hasznos gyakorlati módszerét sikerült a börtön keretei közé bevinni, ami a fogvatartottak szabadulásra történő felkészítése szempontjából eredményes lehet. A családi kapcsolatok erősítésén túl szakmaközi kapcsolatépítés is megvalósult a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai és a tevékenységükben közreműködő társ szervek képviselői között.

 

Vissza a projektekhez