Támogatott projektek

Projekt címe A Civil Kurázsi Iskolája
Projektazonosító NCTA-2013-3922-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Civil Művek Közművelődési Egyesület
Telefon 06 1 708 2373
Email cilin@freemail.hu
Honlap http://www.civilmuvek.hu
Projektfelelős Tímár Magdi
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. május 31.
Támogatás összege 9,730 €

A Civil Kurázsi Iskolája a „Te mit tennél?” oktatási-nevelési programra épül. Résztvevői három-három fővárosi és vidéki középiskolás osztály és egy óvodás csoport. Témái az emberi jogok és a társadalmi felelősségvállalás iránt. A helyzetgyakorlatok és játékok célja motiválni a program résztvevőit arra, hogy személyesen is tegyenek közvetlen és tágabb környezetükben is egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom/világ létrejöttéért. Emellett a diákokkal új helyzet-előállító kisfilmeket hoznak létre, az óvodásokkal egy animációs filmet. Az önként jelentkező résztvevőkkel részvételi akciókutatást folytatnak, ami egy új nézőponttal bővítheti a társadalmi felelősségvállalásra történő nevelés gyakorlatait.
A Civil Művek Közművelődési Egyesület Civil Kurázsi Iskolája c. projektjében a drámapedagógia eszközeivel, „szociokandi” filmek felhasználásával, középiskolásokkal és óvodásokkal kutatta, mit jelent a társadalmi felelősségvállalás, az emberi jogi szemlélet, az elfogadás és a tolerancia. Hogyan tölthető meg tartalommal az egyenlőség fogalma? Diákok és pedagógusok közösen, a maguk eszközeivel tettek fel kérdéseket az őket körülvevő világra: rendben van ez így?
A projekt során a megvalósító kiemelkedő eredményeket ért el a kritikai gondolkodás fejlesztésének pedagógiájában, nem csak a 14-18 éves korosztály, de az 5-6 évesek körében is. Az elfogadásra való nevelés e kritikus állomásán lehet és kell is olyan nehéz témákról beszélgetni és játszani, mint a kirekesztés és a tolerancia.
A szervezet a munka során létrehozott egy módszertani videót, egy diákok bevonásával készült, új „szociokandi” rövidfilmet, valamint egy animációs kisfilmet, amik elérhetők az egyesület honlapján. (suli.temittennel.hu) Ezek kiegészítik a projekt tapasztalatait összesítő projektfüzetet, amely online és nyomtatott formában is megjelent.
A kilenc hónapig tartó közös munka nem volt mindig könnyű, azonban a pályázó sikerrel vette az akadályokat, a jól átgondolt tevékenységek, programok, és az ügyes csapatmunka révén hatásos, komplex projektet folytatott le.
Az egyesület a projekt sikerén felbuzdulva a jövőben is tervezi folytatni a kezdeményezést. Bebizonyosodott számukra, hogy fontos képviselniük mind az általuk érintett témákat, mind az általuk képviselt pedagógiai szemléletet a közoktatásban. Az eddig meghatározott célcsoportokon – a középiskolások és az óvodások – felül nagyobb hangsúlyt terveznek helyezni a velük dolgozó pedagógusok szemléletformálására és képzésére. Ennek jó alapját jelentheti a már elkészült projektfüzet, illetve a kutatás keretében rögzített felvételek.
Összességében elmondható, hogy a Civil Művek tevékenysége hiánypótló, fáradhatatlan tenni akarással küzdenek ez emberi jogok megismertetéséért, a toleráns szemlélet terjesztéséért. Munkájuk nagymértékben szolgálja a köz érdekeit, egy elfogadóbb, mindenki számára élhetőbb társadalom kialakulását.

 

Vissza a projektekhez