Támogatott projektek

Projekt címe Civil város: LAKATLAN ingatlanok a közösségek szolgálatában
Projektazonosító NCTA-2013-4166-M1
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Levelezési cím 1061 Budapest, Székely Mihály utca 8.
Telefon +36 1 322 2907; +36 30 522 5994
Email levente.polyak@kek.org.hu
Honlap http://kek.org.hu/
Projektfelelős Polyák Levente
Projekt időszaka 2013. szeptember 9. - 2016. március 9.
Támogatás összege 131,955 €

A KÉK, Kortárs Építészeti Központ által 2013-ban elindított Civil Város program célja a civil társadalom megerősítése az üres ingatlanok – átmeneti időre szólóan kedvezményes – használatához való jobb hozzáférés megteremtésével volt. A program alapja az a felismerés, hogy a gazdasági válság és a nehézkes ingatlangazdálkodás nyomán, Budapesten nagyszámú ingatlan üresedett meg, és maradt realisztikus hasznosítási terv nélkül. Ugyanakkor a budapesti civil, szociális és kulturális szféra komoly helyszűkével küzd, és sok kezdeményezés számára katalizáló hatású lehet az üres ingatlanokhoz való kedvezményes hozzáférés. A Civil Város program célja egy keretrendszer létrehozása volt, amely fontos szociális vagy kulturális szerepet betöltő kezdeményezéseket segít hozzá kedvezményes bérleti szerződésekhez.

A program feltérképezte a budapesti üres ingatlanokat, illetve felmérte az üres helyekre irányuló közösségi igényeket, és a pályázat segítségével kiválasztott kezdeményezéseket ingatlantulajdonosokkal kötötte össze, segítséget nyújtva nekik a bérleti szerződés előkészítésében, az ingatlanfelújításban és pénzügyi modelljük kialakításában.
8 kezdeményezést helyhez segítettek, összekötve őket ingatlantulajdonosokkal, segítve a tárgyalásokat, előkészítve a bérleti konstrukciókat, szerződéseket, segítve a felújítást és egy fenntartható üzleti modell kialakítását és növelve önállóságukat. Részben ezekre, részben külföldi és hazai példákra támaszkodva új konstrukciókat, keretrendszereket dolgoztak ki a közösségi, köztes ingatlanhasznosítás terén, melyeket teszteltek és tapasztalataikat kiadványok és nyilvános események formájában osztottak meg. Emellett magántulajdonosokat nyertek meg az ügynek a Nyitva! fesztivál segítségével, valamint együttműködést alakítottak ki a Fővárosi Önkormányzattal illetve más önkormányzatokkal, amelyek hosszú távon remélhetőleg nagyobb városrehabilitációs folyamatokban is megtalálják az üres ingatlanok közösségi célú újrahasznosításának helyét.

A Civil Város programban emellett számos szakmai szimpóziumra, workshopra, konzultációra, terepbejárásra, illetve két kiállítás összeállítására és két könyv kiadására is sor került, amelyek elősegítették a közösségi ingatlangazdálkodásról szóló vita kibontakozását és az önkormányzati-, magán- és civil szférák közötti együttműködések kialakulását.

 

Vissza a projektekhez