Támogatott projektek

Projekt címe A hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért
Projektazonosító NCTA-2013-4167-M1
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Menhely Alapítvány
Levelezési cím 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3
Telefon +36 1 2661901; +36 20 9129533
Email kepe@fedelnelkul.hu
Honlap http://www.menhely.hu
Projektfelelős Kepe Róbert
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2016. április 1.
Támogatás összege 119,828 €

Összefoglaló:
A Menhely Alapítvány fő tevékenysége mindig a hajléktalan emberek ellátása és az egyenlő esélyek megteremtése volt, az alapszükségletek biztosításáért végzett munkánk azonban háttérbe szorította az esélyegyenlőségi aspektusokat. Most, két évtized elteltével, az új jogi szabályozások fényében fel kell tennünk a kérdést: jelenlegi szolgáltatásaink és aktivitásunk elegendő-e a hajléktalan embert befogadó társadalmi környezet megteremtéséhez.
Célunk a romló jogszabályi környezet és az előítéletek okozta hátrányok csökkentése. Jogvédelemmel, előítélet-csökkentéssel foglalkozó projektjeink évtizedes tapasztalatait szeretnénk fejleszteni, és átadni a szektorban dolgozó intézmények, civil szerveztek, informális közösségek számára A hajléktalan ellátórendszer szereplőit felkészítjük a hajléktalan emberek közterület-használatát rendező várható jogszabályváltozások okozta helyzetre, a döntéshozatal befolyásolására. A lakosság csoportjai felé végzett ismeretátadással személyes élményt nyújtunk hajléktalan élettörténetek megismeréséhez.

A projekt előrehaladása:
A Hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért program két fő tevékenységből áll: az Első Kézből a Hajléktalanságról (EKH) és a Hajléktalanok Jogvédő Fóruma (HJF) programelemekből.

Az EKH programelem célja a hajléktalan élethelyzet mélyebb megismertetése, az ezzel kapcsolatos sztereotípiák lebontása. Mindezt fedél nélkül élő férfiak és nők személyes közreműködésével és bemutatásával kívánjuk elérni:
ennek keretében olyan érzékenyítő előadásokat és programokat szervezünk, melyek során az érdeklődők személyesen ismerkedhetnek meg a hajléktalan emberekkel, és tőlük, első kézből ismerhetik meg a különböző élettörténeteket és a különböző személyiségeket. Négyféle érzékenyítő programot kínálunk, melyek szervezésében több éves tapasztalattal bírunk: a Rendhagyó Osztályfőnöki Óra program során főként közép- és felsőoktatási intézményekbe látogatunk el, ahol egy interaktív előadás keretében egy hajléktalan ember és egy szociális szakember vagy önkéntes beszéli el saját történetét és válaszol a feltett kérdésekre, majd egy szituációs játék segítségével maguk a hallgatók bújhatnak a hajléktalan ember bőrébe és pillanthatnak bele az adódó helyzetek és megoldások labirintusába. A Városi Séta program során egy hajléktalan ember idegenvezetésével teszünk rendhagyó sétát egy-egy városrészben, ahol a bemutatott helyszíneket és útvonalakat a fedél nélkül élő ember szemszögéből ismerhetik meg a látogatók. Az Élő Könyvtár programban az érdeklődők egy-egy "élő könyvet", azaz valamely témában – így a hajléktalanság témájában – érintett személyt kölcsönözhetnek ki, és az "olvasás", a vele való beszélgetés során betekintést nyerhetnek a választott ember életébe és az adott témába. A Közösségi Ebéd során valamely közösség (iskolai osztály, munkahelyi/baráti csoport stb.) tagjai közös étkezésen vesznek részt, melyen minden asztalnál egy-egy hajléktalanságban érintett személy ül, akivel az asztaltársaság beszélget és közösen költi el ebédjét.

A HJF programelem célja a jogérvényesítés és a jogszerűség biztosítása, mellyel egyaránt célozzuk a hajléktalan embereket, a velük foglalkozó szakembereket, illetve a jogalkotókat és jogalkalmazókat. A hajléktalan emberek és segítőik számára rendszeres ügyfélfogadást, konzultációs lehetőséget biztosítunk – személyesen, elektronikus vagy telefonos formában egyaránt. Ezek során egyéni ügyekben segítjük a jogszabályok értelmezését, az adott ügy dokumentumainak áttekintését, és ügyfeleinkkel megismertetjük a szükséges és lehetséges további jogi lépéseket is, illetve segítséget nyújtunk az ezekhez kapcsolódó hivatalos iratok elkészítésében. A Mindennapi Jogi Ismeretek programunk egy olyan interaktív jogi képzés hajléktalan emberek számára, melynek során megtörtént eseteken keresztül, játszva tanulhatják meg egy-egy szabálysértési eljárás alapvető szabályait. Több szabálysértési modul közül lehet választani, alkalmanként ideálisan egy, legfeljebb két modul kerül átadásra. Ezen túl folyamatosan követjük a jogszabályok változásait, és naprakész ismereteinket igyekszünk átadni a hajléktalan emberek és a velük foglalkozó segítő szakemberek számára. Emellett figyeljük a jogalkalmazási gyakorlatokat és ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a jogszerűség követelményének.

A fentieken túl a programban velünk együttműködő, az ország különböző részein tevékenykedő szervezetekkel folyamatosan konzultálunk, találkozókat szervezünk és nyomon követjük a program során elért eredményeket. Továbbá a szervezetek mindegyike igyekszik olyan programokat megvalósítani saját területén, melyek az adott környezetben, az adott szükségleteknek megfelelően leginkább szolgálják ellátottjaik esélyegyenlőségének megteremtését. Az elmúlt időszakban a programok közt szerepelt az ügyfelek jogi és mentálhigiénés képzése, de volt közös környezettisztítás, vándorkiállítás, színpadi előadás – és természetesen helyet kaptak érzékenyítő előadásaink is.

A projekt két éve alatt a HJF programelem több, mint háromszáz hajléktalan ember számára adott tanácsot és nyújtott konkrét segítséget jogi ügyek rendezésében, részt vett különböző érdekegyeztető beszélgetéseken, folyamatosan figyelte a témát érintő jogszabályokat és változásokat, továbbá elektronikus és nyomtatott formájú "kisokosok" és a játékos jogi képzés segítségével a hajléktalan emberek szélesebb rétegének nyújtott tájékoztatást. Az EKH programelem több száz oktatási intézménnyel vette fel a kapcsolatot, folyamatosan képzi Élő Transzparenseit, a lehetséges érdeklődőket szórólapok és kisokosok segítségével tájékoztatja a programlehetőségekről, a lakosság szélesebb körét pedig a Fedél Nélkül utcalap segítségével (több tízezer olvasó) tájékoztatja a program során történtekről és változásokról. A különböző érzékenyítő programok során mindeddig kb. 140 program alkalmával több, mint háromezer érdeklődőhöz jutott el a hajléktalan emberek előítélet-mentes megítélésének fontos üzenetével.

 

Vissza a projektekhez