Támogatott projektek

Projekt címe Spiritusz - Virtuális- és közösségi módszerekkel a kistelepülésekért
Projektazonosító NCTA-2013-4170-M2
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Zalai Falvakért Egyesület
Levelezési cím 8901 Zalaegerszeg, Pf. 285.
Telefon 0692511260; 06309971681
Email zalafalu@t-online.hu
Honlap http://www.zalaifalvak.hu
Projektfelelős Szeder-Kummer Mária
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2016. április 1.
Támogatás összege 128,056 €

A Zala és Vas megyei aprófalvas térségben dolgozó támogatott hitvallása szerint „a spirituszégő lángja fényt és melegséget hozott a múlt század falvaiba, a kirándulók túlélő felszerelésének pedig még ma is fontos tartozéka. A fényt, a reményt, talán a túlélést jelentő eszköz a Spiritusz program is. Célja a vidéket felvállalni képes, a helyi közéletet aktívan formáló kreatív emberek, közösségek megerősítése."

Ennek érdekében 16 Zala és Vas megyei, 1500 fő alatti település 18 civil szervezetével, valamint közösségeivel dolgoztak együtt az állampolgári részvétel megerősítésén. Ahhoz, hogy ezt elérjék közösségi felmérésekkel szondázták a helyi lakosság igényeit, ezek alapján a helyi lakosokkal és ahol lehetőség nyílt rá, az önkormányzatokkal is szorosan együttműködve fejlesztési és cselekvési terveket készítettek, majd közösségi beszélgetések, ún. fejlesztési műhelyeket szerveztek. A folyamat egészében a közösségfejlesztésben és közösségi aktivizálásban jártas mentorok segítették a helyi szervezeteket, kik maguk is a térségben dolgozó helyi szakemberek voltak.

A projekt kiemelkedő elemei a tudás és tapasztalatátadást a helyi közösségi aktivizmus erősítésével ötvöző „kocsmatévé” és a „helyi szabadegyetem” voltak. Előbbi tevékenység során a helyi közösségek intenzív és sokrétű médiakommunikációs tréningeken tanultak többek között filmkészítést, majd a közösségben fontos és meghatározó ügyekről készítettek kisfilmeket, melyeket aztán saját és a projektben résztvevő többi közösség előtt vetítettek le, így tükrözve vissza a korábban felmerült ügyeket és véleményeket, s így ösztönözve újabb körökben megoldást kereső egyeztetéseket az érintettek körében.

A szabadegyetemek szervezését a projekt második felére teljesen a helyiek vették át, a témák összeállításától, a helyi előadók biztosításán keresztül minden adminisztratív részlettel bezárólag maguk intézték. Egy-egy helyi problémára felépítve nagy sikerrel, néhol több száz embert megmozgatva 12 alkalommal vezényeltek le ilyen előadássorozatokat, ahol a kötetlenebb kocsmatévék mellet, most komoly szakmai előadások mentén született vitákkal is bővítették a helyi problémák megoldásához szükséges információikat.

Mindezek közben és hatására a helyiek fokozatosan képessé váltak a közösségi igények és vélemények összegyűjtésére, a helyi problémáik felismerésére, megoldási javaslatok készítésére, továbbá ezeknek a döntéshozók és a teljes érintett lakosság felé történő kommunikálására.

A faluünnepek során a program eredményeiről, a szabadegyetemi „hallgatók” tudásáról kaphattak képet a település lakosai, de helyet kaptak kerekasztal beszélgetések, bemutatkozhattak a helyi közösségek és volt hely kulturális eseményekre is. Ezekről az eseményekről, a hangulatról, a tanulságokról leghitelesebben maguk a résztvevők szavai adhatnak információt:

„Az első rendezvény házigazdája Zalaszentgyörgy település. A Faluünnep megnyitó beszédét a település polgármestere tartotta. Elmondta, a településen élénk a közösségi élet. Számos szervezet, közösség alakult az elmúlt években. Programok, rendezvények, túrák és sportesemények, művészeti rendezvények, közéleti események kerültek be  az éves programtervbe. Abból csak baj lesz, ha egy településen sok a civil szervezet – így óvták a polgármestert a nagytapasztalatúak. Ez nem így van Zalaszentgyörgyön. Civil szervezetek nélkül megállna az élet faluban, leülne a közélet, a közösség ügyei iránti érdeklődés.”

Részlet a bevont szervezetek együttműködési megállapodásából:

„Arra törekszem, hogy településem, a szervezetem és a Spiritusz program hírnevét öregbítsem, az emberi tisztelet és méltóság fenntartására, hagyományaink továbbéltetésére tapasztalataimat településem fiataljainak átadom. Cselekedeteimmel és közösségem megerősítésével a magyar civilség, a magyar társadalom megerősödését szolgálom.”

 

Vissza a projektekhez