Támogatott projektek

Projekt címe Jó gyakorlatok az alapjogok védelmében
Projektazonosító NCTA-2013-4171-M1
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Társaság a Szabadságjogokért
Levelezési cím 1136 Budapest, Tátra u. 15/b. 1.em. 1.
Telefon +361-209-0046
Email ksos@tasz.hu
Honlap http://www.tasz.hu
Projektfelelős Sós Katalin
Projekt időszaka 2013. szeptember 2. - 2015. szeptember 2.
Támogatás összege 107,130 €

A projekt célja a TASZ két évtizedes jogvédő, érdekképviseleti, kommunikációs és szervezeti tapasztalatainak átadása 12 olyan civil szervezet részére, amelyek számára releváns és hasznosítható a tevékenységi területükön fellelhető jogi problémák megközelítése, különös tekintettel az emberi és állampolgári jogok érvényesítésére irányuló ügyképviseleti és érdekérvényesítési munkára. A 12 kiválasztott szervezetnek fontos, hogy legyen olyan jog- és érdekérvényesítési tevékenysége, ahol a TASZ által átadni kívánt tudást használni tudják, legyen megfogalmazott küldetése, dokumentált aktivitása az elmúlt 2 év során. A TASZ törekszik arra, hogy a bevont szervezetek a civil társadalom minél szélesebb spektrumát lefedjék, és legyenek köztük országos és helyi/regionális szervezetek.
Magyarország egyre inkább távolodik el a demokráciától. Ebben a politikai helyzetben a TASZ átstrukturálására és egyes programjainak (Politikai szabadságjogok, Romaprogram) megerősítése is fontos.

"Az elmúlt projektidőszak egyik kiemelkedő tevékenysége a bevonni kívánt szervezetek végiglátogatása, felmérése volt. Talán az egyik legmeghatározóbb élményem, L. Ritók Nórával és kollégáival való találkozás, az általuk működtetett berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány munkájának a megismerése volt. Szervezetük főtevékenysége a környék mélyszegénységben élő gyerekeinek és családjaik integrációjára irányul, amely a családgondozás, a stratégiaszerű intézményi együttműködés és a művészeti oktatás pilléreire épül.
A Berettyóújfalutól 20 km-re lévő Toldon próbálnak jobb életkörülményeket és több lehetőséget teremteni az ottélőknek. A cigány származású lakosok integrációja minden szempontból mélypontnak tekinthető a településen, ahol 3 évvel ezelőtt kezdte el az Igazgyöngy a modell-fejlesztéses munkáját. Ebben a háromszáz fős zsákfaluban, többek között egy közösségi házat (volt művelődési ház) is üzemeltetnek. A lakosok körében népszerű közösségfejlesztő és kulturális programokat, kézműves foglalkozásokat,és színházi előadásokat is szerveznek.
Fáradságos munkájuknak eredményeképp Toldon már észlelhetők pozitív változások. Látványosan javult a lakókörnyezet képe, a házak egy részét sikerült kifesteni, sikeres a kiskert, a villanyóra visszakötési programjuk is. Megtekintettük a biobrikett-készítő kisüzemet is, ami nemrég indult és ami szintén a helyi lakosok bevonása érdekében jött létre, munkahelyteremtés céljából.
Ami szerintem kulcsfontosságú ebben a projektben: az alapítvány munkatársainak folyamatos, segítő, személyes jelenléte. Mi is, az egyik kollégájuk kíséretében látogattuk meg a falut. Mindenki ismerte, láthatóan szeretettel, bizalommal fogadták. A helyi lakosok az éppen aktuális, megoldásra váró problémáikat beszélték meg vele, kértek tőle tanácsot. Mindezt türelemmel, szeretettel, segíteni akarással, elfogadással tette. Ez az egyetlen járható út… A TASZ által nyújtott képzések segítségével azt reméljük, hogy szélesebb körhöz fog eljutni a munkájuk, ezzel segítve a forrásteremtésüket is. A TASZ tapasztalatainak átadása segíteni fogja a szervezetet abban, hogy hatékonyabban tudják a céljaikat megvalósítani, amennyiben szükséges jogi eszközök alkalmazásával."

A TASZ FB oldalán készítettek egy fényképes összefoglalót is az ott tapasztaltakról, amit eddig 9428 ember látott:
https://www.facebook.com/atasz/photos/a.10150168136200234.428246.9293208...

A projekt eddigi fázisában az alábbi tevékenységek valósultak meg és a következő eredményeket érték el:

Eddig 10 fejlesztendő szervezet került bevonásra. A 10. szervezet később jelentkezett, ezért az ő felmérésére májusban kerül sor.

A saját, TASZ-os igényfelmérő kérdőívük összeállítása megtörtént, az utazások előtt elkészült. A kérdőív célja, hogy segítse a szervezetek igényeinek feltérképezését, illetve később a tréning tematikák kialakításának folyamatát is. Mindkét kérdőívet előzetesen e-mailben megküldték a bevonni kívánt szervezeteknek, hogy fel tudjanak készülni, át tudják olvasni a kérdéseket.
Mindenképpen eredménynek számít, hogy mivel a TASZ jelenleg nem végez terepmunkát, ezért a szervezetek látogatása során felmerült konkrét esetek kapcsán betekintést nyertek a problémák gyakorlati vetületeibe is, illetve reményeik szerint a jövőben lehetőség lesz közös ügyekben való fellépésre is.

A nyertes fejlesztési programra pályázó szervezetek látogatási terve ütemezés szerint elkészült, a látogatások sikeresen lezajlottak. Minden meglátogatott szervezettel való beszélgetésre tudtak elegendő időt biztosítani, mind a Norvég Civil Alap, mind a saját kérdőívet sikerült lekérdezni. Nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy a projektben résztvevők megismerkedhettek egymással.

A látogatások tapasztalatait összegző megbeszélést megtartották és elkezdték a felmért eredmények alapján a tréningek tematikájának kialakítását is. Ez a megbeszélés hozzásegített ahhoz is, hogy jobban kirajzolódjanak a jövőbeni tréningek témái. A képzés koncepciója szerint minden szervezet, egy előzetesen, közösen kiválasztott ügyet/témát visz végig mind a négy tréningen, és azt vizsgálja meg különböző aspektusokból. Arra építenek, hogy a TASZ sikerét az adja, hogy komplex módon közelít a hozzákerülő jogsértésekhez, így a képzésben résztvevő szervezeteknek is igyekeznek ezt a gondolkodásmódot átadni. 4 főbb tréning témát emeltek ki: kommunikációs gyakorlatok; adományszerzési technikák; jogérvényesítési lehetőségek/mechanizmusok; érdekérvényesítés - aktív állampolgárság.

A projekt másik eleme, a TASZ szervezetfejlesztés részeként a stratégiakészítési folyamat is az eredeti tervek szerint halad és hamarosan lezárul. Nem kizárólag a teljes szervezetre vonatkozó hosszútávú stratégia készült el, hanem külön-külön minden egyes program is elkészítette a saját rövid- és hosszútávú stratégiáját. Emellett 2014. május 1-jétől a TASZ csapata magánadományozási felelőssel bővült, akinek a feladata a kis, közepes és nagy magánadományozói kör felkutatása, bővítése és a velük való kapcsolattartás.

 

Vissza a projektekhez