Támogatott projektek

Projekt címe Nóra - háló, avagy országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózat létrehozása tudástranszferrel
Projektazonosító NCTA-2013-4183-M1
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért
Levelezési cím 1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2.
Telefon +36 1 319 0331; +36 20 312 1775
Email kevehazi.kata@jol-let.com
Honlap http://www.jol-let.com
Projektfelelős Kelemenné Keveházi Katalin
Projekt időszaka 2013. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.
Támogatás összege 127,045 €

A projekt célja a nők elleni diszkriminációt újratermelő közpolitikákat ellensúlyozó a 10 városban elérhető a kisgyermekesek munkaerőpiaci esélyeit javító komplex, az érintettek szemléletét formáló szolgáltatási modell, melynek része egy esetkezelésre, kutatásokra alkalmas, az EBH működését erősítő anti-diszkriminációs jelzőrendszer.
A JL vidéken is hozzáférhetővé kívánta tenni a szolgáltatásait. Célja volt, hogy átadható, sztenderdizált tudásbázist alakít ki, mely a hálózat tagjainak tudását is integrálja. A gender-tudatos tanácsadók a rugalmas munkáltatói gyakorlatok terjedését a társszakmák érzékenyítésével multiplikátorként erősítették. A program további célja a gender érzékenység és a diszkrimináció kezelési módszerek bővítése volt, ennek érdekében a szervezeti találkozókon edukációs blokkokat, esetfeldolgozásokat is tartottak, amelynek eredményeként a szervezetek gender szempontok szerinti működése egységesebbé vált.

A projekt első szakaszában a tudás átadására a tanácsadó és antidiszkriminációs jelzőrendszert működtető hálózat optimális kialakítására fókuszáltak, melyek révén a szolgáltatások kialakulnak. A tanácsadó képzést összesen 36 fő végezte el, a tervezett 15 főhöz képest. E mellett érzékenyítő eseményekre is sor került.
Kialakult a hálózatban működő szervezetek köre (13 db), akik, mint Nóra Pontok egységes szakmai sztenderdek szerint végzik a munkaerő-piaci tanácsadást. A hálózati tagság feltételét, a rendszeres tanácsadási tevékenységet és a helyi együttműködések kialakítását minden Nóra Pont megvalósítja.
Az egyes Nóra Pontok közvetlenül egymással is alakítottak ki együttműködéseket (CICE-GAK, CICE-NBAE, Holdam-Civil Érték, Lépéselőny-CSAT). Az együttműködések elsősorban konkrét projekt, vagy tevékenység fókuszúak voltak.

A fejlesztések minden szervezetnél a munkáltatói célcsoport, valamint a helyi és regionális partnerek irányába is elindultak, részlegesen meg is valósultak. A hálózati munka eredményként e bevont szervezetek ismertsége nőtt, önkéntesek bevonásával új rendszerének kialakítása , új szakmai irányok megfogalmazása jelent meg.
A Nóra Pontok hálózati formában dolgoznak, rendszeresen egyeztetnek a JLA koordinálásával és egymás tapasztalatait beépítik. Ugyanakkor rugalmasan alakítják szolgáltatásaikat és szakmai programjaikat a helyi érintettek igényeinek, a szervezetnél működő szakemberek szaktudásának megfelelően. A helyi együttműködések kialakítását és a munkáltatói kapcsolatok fejlesztését célozta a 27 multiplikátor rendezvény megvalósítása. Ezt a projekt során összekötötték a regionális Visszafogadó Munkahely Díj átadókkal két helyszínen, több alkalommal az atipikus foglalkoztatás témája került előtérbe, illetve a diszkrimináció megelőzése, mint munkáltatói felelősség is fókuszba került több helyszínen. A diszkriminációval kapcsolatos munkavállalói tudatosság fejlesztése és az érdekérvényesítés javítása is üzenetként fogalmazódott meg. A párbeszéd az érintett szektorok és a Nóra Pontok között elindult, több Nóra Pont a helyi esélyegyenlőségi tervet véleményező szereplővé is vált (Miskolc, Eger, Gödöllő, Székesfehérvár).

 

Vissza a projektekhez