Támogatott projektek

Projekt címe Civilek Háza létrehozása Végegyházán
Projektazonosító NCTA-2013-0708-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Barangoló Közhasznú Egyesület
Telefon 06306480771
Email barangolo@vegegyhazibarangolo.hu
Honlap http://vegegyhazibarangolo.hu
Projektfelelős Horváth Csilla Judit
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. július 30.
Támogatás összege 9,813 €

A projekt célja Civilek Háza létrehozása Végegyházán a község civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek működési hely biztosítása, rendezvények, képzések, előadások szervezése, és a szervezetek rendezvényeinek technikai hátterének biztosítása. A program közvetlen célcsoportja a szervezetek tagsága, mivel a Civilek Háza elsősorban a szervezetek számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezeteken keresztül közvetett célcsoporttá válik a község teljes lakossága és a környező településeken élők is. Kiemelt célcsoport a gyermek és ifjúsági korosztály, hiszen a község hátrányos helyzetét ők sínylik meg leginkább.
Amennyiben valaki ellátogat Végegyházára, a Barangoló Közhasznú Egyesülethez, úgy ott rendkívül lelkes, a településért nem csak szavakban, de tetteiben is elkötelezett civil csapattal találkozhat. Ha megtekinti a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával elkészült Civilek Házát, úgy annak jelentőségét is megérti, mekkora pluszt jelenthet egy ilyen hátrányos helyzetű település életében, egy a Barangoló Közhasznú Egyesülethez hasonló lokális, kicsi, de tetterős szervezet támogatása. A ma már a Civilek Házának otthont adó ingatlan, korábban önkormányzati fenntartású volt, a kissé elhanyagolt épület bizony felújításra szorult. A fűtés korszerűsítése, az elavult gázkonvektor fűtés cseréje gazdaságosabb központi fűtésre, biomassza kazán beszerelése, mind-mind a felújítások részét képezték. Az átalakítások során a munkát önkéntesek végezték, ezzel is elősegítve a községben az összefogást. Az ilyen módszer természetes velejárója ugyanis az, hogy, aki segített a létrehozásban, az jobban kötődik a szervezethez, megbecsüli a keze munkájával létrehozott épületet, és valószínűleg a továbbiakban is lelkesen támogatja a hasonló kezdeményezéseket.
Az elvégzett munkálatok közül egyértelműen a Civilek Háza kialakítása volt a leglátványosabb, azonban nem elhanyagolható a Civil Kerekasztal megalapítása sem, ami a település életében elsősorban hosszú távon generálhat pozitív változásokat. Ennek eredményeként a végegyházi nonprofit szervezetek összehangolhatják működésüket, hatékonyabban tehetnek a köz érdekében.
Az elvégzett munka olyan visszavonhatatlan megerősödéséhez vezethet a helyi civil társadalomnak, amely önmagában is elég hozadéka lehet egy ilyen programnak, a többi már csak hab a tortán. Ellensúlyozni tudja a településen tapasztalható kilátástalanság érzését, megmutatva a helyi kezdeményezések erejét.

 

Vissza a projektekhez