Támogatott projektek

Projekt címe RAPüljetek! Roma fiatalok pályaorientációs támogatása a zene segítségével.
Projektazonosító NCTA-2014-8089-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Levelezési cím 1364 Budapest, Pf.:125.
Telefon 1/354-1029
Email zsuzsa.papp@kek-vonal.hu
Honlap http://www.kek-vonal.hu
Projektfelelős Papp Zsuzsa
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. október 31.
Támogatás összege 18,011 €

A kecskeméti hátrányos helyzetű fiatalok közül sokan félbe szakítják tanulmányaikat, és kevéssé érzik úgy, hogy aktív részvételük által hatást tudnak gyakorolni az őket körülvevő társadalomra. A projekt keretében 29 fiatal vett részt kreatív foglalkozássorozaton – videós, zenei vagy tánc-csoportban. A három eltérő, egymással párhuzamosan futó képzés lehetővé tette, hogy minden fiatal a saját érdeklődése és készségei alapján tudjon csoportot választani. A kreatív foglalkozások mellett csapatépítés, közösségfejlesztés, pályaorientáció és korrepetálás járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok egyenként és csapat szinten, az iskolában és magánéletükben is egyaránt sikeressé váljanak. A csoportmunkák során 39 művészeti produktum (táncelőadás, film, zene) jött létre. Mindez nem csak a csoporttagoknak jelentett megerősítést, hanem a nyilvános bemutatókon keresztül a helyi társadalmat is érzékenyítette a fiatalok értékei, témái iránt. A munkában középiskolás önkénteseknek is fontos szerepe volt, akik kortársként tudták segíteni a programban résztvevő fiatalokat, ezáltal ők maguk is jobban megismerték őket, és érzékenyebbé váltak a helyzetük, kihívásaik, sikereik iránt.

 

Vissza a projektekhez