Támogatott projektek

Projekt címe Magánadományozás a függetlenség kulcsa - Civil szervezetek adományszervezési fejlesztése Magyarországon
Projektazonosító NCTA-2014-8171-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány
Levelezési cím 1122 Budapest, Maros u. 23-25. mfszt 1.
Telefon 1/315 3151
Email b.gerencser@niok.hu
Honlap http://www.niok.hu
Projektfelelős Gerencsér Balázs
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 48,438 €

A 21 hónap hosszúságú projekt célját a civilszektor (ezen belül is az adományszerzésben legkevesebb sikert elért kirekesztettekkel foglalkozó szervezetek, valamint az alulról jövő szerveződések) adománygyűjtő potenciáljának növelése képezte.
A projekt megvalósítása a „szervezetek azonosításával” indult. A megvalósító szervezet a tevékenység keretében olyan alulról jövő, kirekesztettekkel foglalkozó szervezetek azonosítása valósult meg, amelyek a kommunikációs képzésen való részvétel és folyamatos mentorálás eredményeként sikeresen használták a www.adjukossze.hu közösségi adománygyűjtő portált. A szervezetek azonosítása két körben történt. Az első körben a személyes megkeresések mellett kiírtak egy pályázatot az adjukossze.hu oldalhoz kapcsolódó kommunikációs képzésre/műhelymunkára és a kampányhoz kapcsolódó mentorálásra. A felhívásra 25 érvényes pályázat érkezett be, amelyből 14 szervezetet választottak ki. A kiválasztásnál az a meghatározó szempont érvényesült, hogy a pályázó szervezet hátrányos helyzetűekkel, kirekesztettekkel foglalkozó szervezet legyen, olyan, amely még nem gyűjtött adományt sem online, sem bármilyen formában. A kiválasztásnál szempont volt, hogy minél több féle területen működő szervezet (jogvédő, fogyatékkal és betegekkel foglalkozó, nemi identitásuk/szexuális beállítottságuk miatt hátrányt szenvedő, (mély) szegénységben élőket segítő) legyen az „azonosított” szervezetek között. A második körben ugyanazzal a tartalommal ismételten pályázatot hirdettek. A 20 érvényes jelentkezés közül az első körben alkalmazott szempontok alapján 12 szervezet választottak ki. A két körben összesen 26 kiválasztott szervezettel személyes, illetve telefonos interjúkat vettek fel, amelyek fókuszában a szervezetek tevékenységei, valamint a lehetséges projektötleteik álltak. A megvalósító az interjúkat értékelve, külső kommunikációs szakértővel is egyeztetett javaslatot dolgozott ki a kiválasztott szervezet által indítandó projekttel kapcsolatban. A projekt időszakában két alkalommal valósult meg képzés, műhelymunka. Az egész napos képzéseken, műhelymunkákon összesen 23 fő vett részt és sajátított el olyan alapvető kommunikációs ismereteket, amelyeket olyan szakemberek osztottak meg, akik üzleti és nonprofit területen is kiterjedt kommunikációs, különösen online kommunikációs tapasztalatokkal rendelkeznek. A kiválasztott szervezetek mindegyike végigvitt legalább egy 90 napos (1 kivétellel, amely 30 napos kampányt indított) adománygyűjtő kampányt. A megvalósító szervezet a kampányok megvalósítását segítette e-mailben tanácsokkal illetve telefonon is folyamatos mentorálást és technikai segítséget biztosítva. A kezdeményezések kialakításának segítése elnevezésű tevékenység keretében a megvalósító szervezet 3 kisfilmet forgatott a gyűjtések támogatására később elindított központi kommunikációs kampány előkészületeként. A szerkesztőségek bevonása céljából gerillamarketing akciót csináltak, illetve a kampányokat központi kommunikációval is segítették, amelynek része volt egy karácsonyi játék facebook applikáció formájában. Az applikációt Be Social-vel közösen alakítottak ki és működtették. Elérése 5-10 000 főre tehető (beleértve a látogatást, kedvelést, megosztást). A projekt keretében a honlap (azon belül is az adminisztratív felületek) technikai fejlesztése megtörtént.
A kirekesztettekkel, esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteknek a projekt keretében összesen 76 kezdeményezésük volt, amelyből 74 sikeres volt. A projekt célcsoportja a projekt során felhalmozott ismereteket, információkat, tapasztalatokat a jövőben is felhasználhatja. A projekt keretében megvalósult tréning anyaga, illetve segédlet, útmutató a projekt lezárulta után is elérhető a célcsoport számára. A megvalósító a projekt szektorra gyakorolt hatásként azt nevesíti, hogy a civil szférában dolgozókat sikerült megtanítani a közösségi média használatára, illetve, arra hogy online adománygyűjtő eszközök miként építhetőek be az adománygyűjtési stratégiájukba és tervükbe. A projekt megvalósításának hatásaként a megvalósító szervezet új tapasztalatokat szerzett az adománygyűjtés és a kommunikáció területén. Növekedett az ismertsége és javult a sajtóorgánumokkal való kapcsolatainak minősége is. A projekt során egyfajta szemléletváltás is végbe ment, mivel a bevont szervezetek figyelmét felhívták arra, hogy a pályázatok mellett fordítsanak energiát az utca emberével való kommunikálásra, hogy ezen keresztül elérhetővé váljanak számukra magánadományok is, amelyek, akár a szervezet forrásteremtésének egyik fontos elemévé is válhatnak.

 

Vissza a projektekhez